TLÜ blogi

Google, Soome ja – Tallinna Ülikool?!

Google valiti Fortune media poolt kõigi maailma ettevõtete seast aastatel 2006-2017 parimaks tööandjaks lausa kaheksal korral. Soome on valitud aastatel 2018-2020 kolmel korral järjest maailma kõige õnnelikumaks riigiks. Kuidas asetub siia Tallinna Ülikool?

ELU projekti “Elu ülikoolis läbi lapse silmade”

Google ja Soome paistavad eelkõige silma uudsete lahenduste poolest, millega vähendatakse hirme ja muresid pakkudes väikseid võimalusi, mis kokku moodustavad suure koguse turvalisust ja meelerahu. 

USAs asuv Google pakub oma töötajatele tasuta hirmkallist tervishoidu ning kõrgemat haridust, toitu ja kohvi, reisikindlustust, tööle transporti, tõukeratta võtmist, Google peakontoris on vabalt kõigile kasutada massöörid ja juuksurid, seda kõike mitte ühegi sendi eest. Google pakub ka kaks korda pikemat vanemapuhkust kui pakub riik, Google töötaja surma korral makstakse 10 aastat surnu abikaasale 50% tema palgast, lapsed saavad samas 19 aastaseni vanema surma korral 1000 dollarit kuus. Kõige ülalmainitu asemel saaks töötajatele rohkem palka maksta, kuid Google on otsustanud ülalmainitud hüvede kasuks. Tänu sellele on neil aastas rohkem kui 2 miljonit avaldust, mille osas nad ei kuluta sentigi enda reklaamimisele – selle töö teeb tugev bränd unistuste tööandjate nimistus.

Kuigi Soomes on ekstreemne (paljude arvates kohutav) ilm, on soomlased õnnelikkuse skaalal alati tipus. Selle põhjuseid nähakse pigem murede äravõtmises – kuigi nii tasuta kõrgharidus, tasuta meditsiin kui ka pikk lapsepuhkus on olemas ka Eesti elanikele, siis suurim lõhe tekib soomlaste ja eestlaste vahel  tundmisega, kuidas nendega käitutakse riigi ja ettevõtete poolt – kuidas neist hoolitakse ja väärtustatakse. 

Kuidas asetub siia Tallinna Ülikool? Olemaks eesrindlik ja modernne tuleks mõelda, mis võiksid olla nii üliõpilaste kui õppejõudude (aga ka teiste töötajate) mured, neid vähendada, pakkuda ehk midagi kastist välja, mida teised ei pruugi pakkuda, luua hoolivuse ja väärtustamise tunnet, mis tasub nii rahulolevate töötajate ja üliõpilaste kui ka suurepärase brändi näol. Üks suurimaid muresid üliõpilasele kui ka õppejõududele võib temast enesest sõltumata osutuda laps – kuhu teda jätta, mis temaga teha. Miks mitte saavutada eesrindlik, modernne ja hooliv imidž, mis on üleriigiliselt tuntud suurepäraste võimalustega laste hoidmiseks, mängutoa ja kõige muu vajalikuga, et ei peakski laste pärast muretsema. Inimeste bränditeadlikkus kasvab iga aastaga, rohelus ja hoolivus on populaarne – miks mitte seda ära kasutada ning saades lisaks vastu rõõmsameelsed ja uhked töötajad – mis saaks parem olla?

*Artikkel on valminud ELU projekti “Elu ülikoolis läbi lapse silmade” raames. Tallinna ülikooli töötajatele saadetud küsimustiku tulemustest selgus, et soovitakse selgelt ülikooli suuremat kaasatust leevendamaks probleeme, mis tekib väikese lapse ja ülikoolieluga seoses ning et ülikoolis oleks tuba ja/või lastehoid, kus lapsed saaksid end hästi tunda. Projekti kaitsmistel on ka üliõpilastest vabakuulajad meie ettekannete järel sõna võtnud ning välja toonud enda kogemusi ja probleeme ning väljendanud selget soovi, et ülikool töötaks väikeste laste ja ülikoolielu sidumisel tekkivate probleemide leevendamise nimel; oleme igal sammul tundnud, et probleem on vägagi aktuaalne.