Ingliskeelse monograafia esitlus Eesti Meremuuseumis

Hiljuti toimus ajaloolase, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Raimo Pullati ja õigusteaduste doktori Risto Pullati ingliskeelse monograafia „Vodka Sea. The Illicit Alcohol Trade in the Baltic Sea Region Between the World Wars“ esitlus Eesti Meremuuseumi aurik-jäämurdja Suure Tõllu pardal.

Raamatu esikaas

Mahukas, ligi 600-leheküljeline monograafia on varem ilmunud eesti, läti, soome ja poola keeles. Kirjandusteadlane, akadeemik Jaan Undusk on teose kohta sedastanud: „Vodka Sea on oma valdkonnas kindlasti põhjapanev uurimus, mis saavutab ingliskeelsena loodetavasti ka laia rahvusvahelise kõlapinna. Kolmkümmend ja enam aastat tööd „Viinamere“ kallal näitab ühtlasi, kuidas olla truu teemale, milles tahetakse olla alust rajav.“

Professor Raimo Pullat 
Professor Raimo Pullat 

Ilmunud monograafia annab põhjalikule arhiiviainesele, mälestustele ja ajakirjandusele tuginedes laiahaardelise ülevaate 1920.-1930.

aastate salapiirituseveost Eesti ja Soome vahel, pakkudes nõnda huvipakkuvat võrdlusmaterjali aastatel 1920.-1933 kehtinud alkoholi keeluseaduse perioodiga USA-s. Mõlemal pool maakera tõi alkoholi keeluseadus kaasa ulatusliku organiseeritud kuritegevuse kasvu. 

Erinevalt levinud arvamusest, ei liikunud salapiiritus 1919. aastal alkoholi keeluseaduse kehtestanud Soome üksnes Eestist, vaid miljonid liitrid piiritust laaditi suurtele piirituslaevadele Poola ja Saksamaa sadamates. Odav saksa piiritus jõudis neil aastail ka USA idarannikule. 

Rikkalikult illustreeritud teos käsitleb salapiiritusega seotud inimeste elusaatusi, kajastab olulisemaid aset leidnud arenguid ja sündusi ning annab esmakordselt tervikliku üldpildi alkoholismugeldamisega kaasnenud mõjudest Läänemeremaades.

Ingliskeelse tõlketeose andis välja Eesti Meremuuseum.