TLÜ blogi

Kairi Koort: "Hindan meie ülikoolis õppijakeskset individuaalset lähenemist"

Kevadel valiti Tallinna Ülikooli senati uus koosseis, kelle mandaat algas septembrist. Seega uurime senati liikmetelt nende mõtete kohta ülikooli arengu osas. Esimesena vastab küsimustele Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi süsteemibioloogia lektor Kairi Koort.

Kairi Koort

Mida Sa Tallinna Ülikooli juures kõige rohkem hindad?

Hindan meie ülikoolis antava hariduse kõrget kvaliteeti ja õppijakeskset individuaalset lähenemist.

Millised on meie kõige suuremad vajakajäämised ja mis vajaks muutmist?

Usun, et kõige huvitavamat muutust võib oodata teadmussiirde doktorantide positsioonide täitmisega. Seeläbi suureneks koostöö ettevõtete ja asutustega, avaneksid uued rahastusmeetmed rakendusteaduslike projektide läbiviimiseks ning kasvaks ülikooli panus teadusmahuka majanduse arengusse Eestis.

Milliste muutuste läbiviimisesse plaanid senati liikmena panustada ja milles Sinu tegevus nende muutuste läbiviimises seisneb?

Seisan senati liikmena loodusteaduslike erialade püsimajäämise eest ning loodan osaleda teadmussiirde doktorantidele sobiva õpikeskkonna loomises.