TLÜ blogi

Karel Kulbin: "Väljakutseks on leida edasiviiv tasakaal ülikooli jätkusuutliku majandamise, ühiskonna ootuste ja teadlaskonna motivatsiooni vahel"

Kevadel valiti Tallinna Ülikooli senati uus koosseis, kelle mandaat algas septembrist. Seega uurime senati liikmetelt nende mõtete kohta ülikooli arengu osas. Küsimustele vastab Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur Karel Kulbin.

Karel Kulbin

Mida Sa Tallinna Ülikooli juures kõige rohkem hindad?

Esiteks hindan distsipliinide mitmekesisust. Seejuures on distsipliinid nii ruumiliselt kui igapäevases läbikäimises üksteisele lähedal – see rikastab akadeemilist vaimsust ning loob tugeva potentsiaali multi- ja interdistsiplinaarsuseks.

Teiseks hindan organisatsiooni noorusega kaasnevat säilenõtkust. See võimaldab meil tööprotsesse ning organisatsiooni struktuuri korraldada lähtuvalt ühiskonnas esilekerkivatest olulistest teemadest ja prioriteetsetest eesmärkidest.

Millised on meie kõige suuremad vajakajäämised ja mis vajaks muutmist?

Ma ei leia, et meil oleks äärmuslikke vajakajäämisi. Küll aga on mitmeid väljakutseid ja võimalusi. Loomulikult peame targa eluviisi eestvedajana arendama kõrgetasemelisemat teadustööd ning oluliselt tugevdama teadmussiiret. Peamiseks väljakutseks on ilmselt hoopis leida edasiviiv tasakaal ülikooli jätkusuutliku majandamise, ühiskonna ootuste ja teadlaskonna motivatsiooni vahel. 

Milliste muutuste läbiviimisesse plaanid senati liikmena panustada ja milles Sinu tegevus nende muutuste läbiviimises seisneb?

Pean meie ülikooli uut arengukava tugevaks dokumendiks ja toetan arengukavas sõnastatud strateegiliste eesmärkide saavutamisele orienteeritud muutusi. Eelkõige soovin toetada targa ja väärtustatud organisatsiooni arendamist, et oleksime paik, kuhu tahetakse tulla õppima ja töötama, et meie liikmeskond oleks mitmekesine ja samas ühtehoidev ning me igaüks eraldi ja ka kõik koos saaksime realiseerida oma potentsiaali. Soovin enda tegevustega aidata kaasa instituutide ja suundade ülesele sidususele ning koostööle. Enda ekspertsusest lähtuvalt pakun lahendusi ülikoolipere tervisekäitumise ja heaolu toetamiseks, et oleksime oma elu- ja töölaadiga eeskujuks tervise ja keskkonna hoidmisel. Ülikooli poolt soodustatavad liikumis- ja loovtegevused toetavad meie tervist, sotsiaalset sidusust ja vaimsust nii töötajate kui üliõpilaste seas.