Tudengiblogi

Kuidas valida eriala ja kooli?

Kas oled oma erialavaliku juba teinud? Mis on sinu jaoks erialavalikul oluline? Eriala- ja koolivalikus saad olla kindlam, kui analüüsid nii ennast kui õppimisvõimalusi. Jõua selgusele, kes oled ja mida tahad ning leia õppimisvõimalus, mis aitab unistusi teoks teha. Ka juba tehtud valikud võib järgmiste soovituste valguses üle vaadata ja mõelda, kuidas need toetavad sinu kaugemate sihtideni jõudmist.

Kuidas valida eriala ja kooli?

Tunne iseennast:

 • Millised on sinu huvid ja võimed?
 • Millised on sinu oskused ja iseloom?
 • Millised on sinu vajadused, väärtused, soovid ja unistused?
 • Mida soovid õppida, kus ja kellena töötada?

Eneseanalüüsil on abiks Haridusportaali ja Töötukassa lehel Minukarjäär olev info ja harjutused.

 
Enese tundmine aitab sul otsustada, milline tegevus sulle huvi pakub ja mida suudad hästi teha.

Tunne õppimisvõimalusi:

 • Milliseid kõrgkoole ja õppekavasid Eestis on? Ekka portaalist leiad kõrgkoolide õppekavad, kuhu on koondatud kõik Eesti bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppekavad, lisaks magistri- ja doktoriõppe võimalused. Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel on kõrgharidust andvad õppeasutused.
 • Kas õppida rakenduslikul või akadeemilisel suunal? (vaata ka: Milline on Eesti kõrgharidus?)
 • Millised erialad millistes koolides oled enda jaoks välja valinud?
 • Mida neil erialadel täpsemalt õpitakse? Loe põhjalikult õppe kirjeldusi ja õppekavasid, mille leiad kooli kodulehelt!
 • Millised on sisseastumistingimused ja kas vastad neile?
 • Milliseid sisseastumiseksameid või -katseid on vaja teha?
 • Milline konkurss oli sinu poolt valitud erialadel eelmisel aastal?
 • Millistele erialadele saaksid kõige paremini sisse?
 • Vaata Haridusportaalist, millistel ametialadel ja millistes majandussektorites on töötajate vajadus kõige suurem.
 • Küsi infot ka pere, sõprade ja tuttavate käest, kellel võib olla kogemusi ühe või teise kooli või erialaga. Vajaduse korral pöördu julgelt karjäärinõustaja poole.
 • Infot koolide kohta saad koguda, külastades infomesse (Lahe Koolipäev, Intellektika) ja koolide avatud uste päevi.
 • Paljud kõrgkoolid pakuvad võimalust olla tudengivari, mis tähendab, et õpilasel on võimalus osaleda koos tudengiga teda huvitava eriala õppetöös.

Kui oled ennast ja õppimisvõimalusi põhjalikult analüüsinud, siis koosta tegevuskava – mida ja millal pead tegema, et soovitud erialale soovitud koolis õppima pääseda.  Mõtle välja ka varuplaan(id), kui esimene valik ei teostu.

 

Artikkel on võetud Tudengiveebist. Kohandatud 01.04.2020