TLÜ blogi

Mart Susi: "Ülikool kannab ka tegelikkuses akadeemilise vabaduse vaimu"

Kevadel valiti Tallinna Ülikooli senati uus koosseis, kelle mandaat algas septembrist. Seega uurime senati liikmetelt nende mõtete kohta ülikooli arengu osas. Küsimustele vastab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi inimõiguste professor Mart Susi.

Mart Susi

Mida Sa Tallinna Ülikooli juures kõige rohkem hindad?

Tallinna Ülikool kannab nii sõnades kui ka tegelikkuses akadeemilise vabaduse vaimu.

Millised on meie kõige suuremad vajakajäämised ja mis vajaks muutmist?

See, et me ei oska enda akadeemilise kogukonna saavutustest piisavalt valjuhäälselt kõnelda.

Milliste muutuste läbiviimisesse plaanid senati liikmena panustada ja milles Sinu tegevus nende muutuste läbiviimises seisneb?

Suurendada sisulist ja ka avatud diskussiooni ülikooli juhtimises.