Meie ELU tulemus on utoopia

bänner

Sellise sõnumiga lahkusime enda ELU projekti kaitsmiselt. Tähtsam sellest mõtteavaldusest on hoopiski see teekond tulemuseni ja meie roll selles. Mingis mõttes oli see lõpp isegi positiivne. Tundsime pärast ettekannet, et tegemist on olulise teemaga. 

Kõik sai alguse sellel semestril, kui hulk inimesi otsustas ELU läbimiseks pühendada end “Kuidas aitab mind minu digitaalne õpijälg?” teemale. Igasugused erinevad inimesed pandi kokku, et tehtagu nüüd koostööd. Ahvatluseks 6 EAP-väärilise aine läbimine. No teeme siis ära!

Meid sai punti algselt küll seitse, kuid seda seitsmendat me kunagi ei näinudki ja jätkasime kuuekesi. Siis hakkas ELU pihta. Igaüks oma harjumuste ja tõekspidamistega toimetamas. 

Õppimine kui kunst

Teaduslikult on tõestatud, et õppetöö käigus tekkivatel emotsionaalsetel kogemustel on oluline mõju üliõpilase järgnevale haridusteele ja õppetööga seotud probleemid võivad viia suurema tõenäosusega õppetöö katkestamiseni. Sellel teadmisel oli oluline roll meie uurimusteemale lähenemises ja tegelikult tundsime selle mõju ka enda grupis. Etteruttavalt võib öelda, et lõpuks oli meid tiimis järele jäänud ainult neli.

Meie soov oli uurida, kuidas saame üliõpilase vaatest enda kasuks pöörata õppetöös kasutatavate virtuaalsetesse õpikeskkondadesse jäetud digitaalsed jalajäljed. Lühidalt öeldes õpianalüütika abil veebipõhistest keskkondadest kogutavate avatud andmetega toetada ja motiveerida üliõpilasi ülikooli poolt seatud eesmärkide täitmisel. 

Õppimine on ikka suht suur kunst - igaüks teeb seda omamoodi. Esimesel kursusel tunned, et väärid medalit puhtalt selle eest, et olid sisse saanud. Kõik ju ei saanud, juu ma siis olen tubli. See tunne on tore, aga kaua ja kaugele see sind ei kanna. Päris elu näitab, et jube kerge on rajalt kõrvale astuda. 

Praktika ja teooria käsikäes

Alustasime enda tööprotsessi teoreetiliste teadmiste kogumisega õpianalüütikast ja õppimisega seotud motivatsioonist, kui üks hetk lõi välk me gruppi sisse praktikaga. Kuues grupiliige ütles, et jätab ülikooli pooleli. Ta oli meie projektis nagu õpikunäide. Püüdsime jõuda oma lõpplahenduses selleni, et selliseid asju ei juhtuks või kui siis minimaalselt. Nimelt tunnistas magistri esmakursuslasena, et kaotas kohe alguses järje tähtaegadest ja kodutöödest, tundis, et ei saa hakkama ning lõpuks hakkas kahtlema, kas see eriala üldse tema jaoks on.

Meid oli järele jäänud viis. Töö läks edasi. Tahtsime tõesti jõuda välja mingi lahenduseni, mis selliseid katkestamisi või ka ainete mitteläbimisi vähendaks, sest tundsime pidevalt isegi, et raske on. Jube keeruline on orienteeruda kõikides nendes mitmetes erinevates õppetööga seotud keskkondades, erinevate tähtaegadega ja materjalide võimalustega. Naljatlesime endakeskis pidevalt, et meie rakendus päästaks meid kõiki ja vajame seda hädasti, kohe. Eesmärk oli välja töötada vähemalt prototüübi tasemel õpisõbra rakendus, mis koondaks kokku kõikide erialade info ühte e-keskkonda, kasutades selleks andmeanalüütika võimalusi ja omadusi.

Meeskonnatöö 

See eelnev kõlab päris harmooniliselt, et hoidsime muudkui üksteiselt kätest kinni ja uskusime ühiselt samamoodi helgemasse tulevikku. Tegelikkus oli see, et me kohtusime omavahel ainult ELU projekti kohustuslikel kohtumistel, neid oli kokku vist 3-4, ja ülejäänud suhtlus oli meil Messengeris. Seega olime pigem ikkagi igaüks oma arusaamade ja töömeetoditega, meid sidus suuresti ainult vajadus sellise rakenduse järele ja soov ELU aine läbida.

Hindasime kohe alguses, et päris kõiki aspekte kahjuks uurida ei jõua ja võtame ette ainult üliõpilase vaate. Kaasasime protsessi Tallinna Ülikooli üliõpilaste arvamuse ja kogusime ligi 2% jagu tagasisidet. Ühelt poolt natuke liiga vähe, et põhjapanevaid otsuseid teha, kuid nägime, et me pole oma murega üksi. Võis arvata, et tegelikult ei ole me probleem laest võetud ja see võib rohkemaid inimesi kõnetada.

Pea 70% ulatuses vastanud tudengitest tunnistas, et õppimisega seotud koolikohustuste täitmise puhul raskendab isikliku elu ja koolielu ühildamine. Tundus, et see sai saatuslikuks ka meie viiendale liikmele. Nii jäimegi neljakesi, kuklas mõte, kuidas sellistel puhkudel meie rakendus abiks võiks olla.

Olime liikumas juba lõpusirgele, vaja oli rakendada kogutud teadmine prototüüpi. Selleks hetkeks olime aru saanud, et üks asi on projekt ja teine asi meeskonnatöö. Pea kõik klassikalised vead olid tehtud - eeldamine, pisikesed vead, tööde ebaselge jaotus ja muud draamad. Olime kaotanud liikmeid, aga usk sellesse, et teema on oluline, ei kadunud. Töö lõpptulemuse nimel ei peatunud.

Õpianalüütika võimalused

Tundsime ise ja kuulsime enda kursusekaaslastelt, et küll neid õpikeskkondi on palju ja väga erinevaid, samas on muidugi tore, kui ei pea enam füüsiliselt raamatukogus istuma ja raamatuid lappama. Vastanud tudengidki tunnevad, et virtuaalsed keskkonnad toetavad nende õppetööd, kuid probleeme tekitab pigem keskkondade rohkus, ülesehitus, kasutajamugavus ja õppejõudude poolne keskkondade erinev kasutamine. 

Õpianalüütikast ei saa rääkida ainult üliõpilaste vaatest, sest mingil põhjusel soovivad õppejõud erinevaid õpikeskkondi kasutada ja materjale erinevalt jagada. Sellel on kindlasti oma põhjus. Seega kindlasti vajab see teema edasiarendust just kõikide osapoolte, sh ka ülikooli poolt. Samas, ehk on meie üliõpilaste vaatest kasu, et siit edasi minna.

Ka teaduslikult on uuritud ja jõutud tõdemusele, et hoolimata laialdasest erinevate õpikeskkondade kasutuselevõtust ei osata kasutada neis tekkivaid digitaalseid andmeid õppetöö ja õpetamise parendamiseks veel väga hästi. Üliõpilaste vaatest tunduvalt üle poolte (ca 61%) vastanutest näeksid selles kasu, kui e-õpikeskkond suudaks pakkuda neile andmeid, mis puudutavad nende õppetööd. 

Saage tuttavaks, StudyBuddy!

Meie neljaliikmeline tiim pakub välja ühe lahendusena, vastavalt tudengite soovile, püüda vähemalt olemasolevates õpikeskkondades olev oluline info ühte enim kasutatud keskkonda koondada, nt Moodle või eDidaktikum. Seda eelkõige eesmärgi nimel, et õppetöö oleks sujuvam ja produktiivsem. 
Kõige enam tahavad üliõpilased näha individuaalsete ja grupitööde tähtaegu, kõikide ainete eksamite aegu, kõikide tähtaegade meeldetuletusfunktsiooni, kodutöödekuvamist ühtses keskkonnas ja omavahelisteks aruteludeks, sh õppejõududega, foorumit. Selleks, et enda elu vahele ei tuleks ja õppetöö püsiks kogu aeg selgelt ees aitavad keskkonnas ka väikesed enda seatud eesmärgid.

Meie utoopiline ettepanek prototüübi kujul asub siin: StudyBuddy  https://streamable.com/ki0ab.

See ELU oli väga meie enda eludega seotud. Loodame, et see teema leiab ülikoolisiseselt veel arutelu. Oli põnev!

Kristjan Känd, Anželika Künnap,  Liina Reinsaar, Carolin Veinberg