Rektori kõne õppeaasta avaaktusel

rektor

 

Hea ülikoolipere, aga eelkõige tudengid!

Uus õppeaasta tähendab tuleviku ukse avamist.
Jah, see võib tunduda teile liialt pidulikuna, võimendatuna, aga kui järele mõelda, siis nii see
tegelikult on. Maailm liigub üha kiiremini, veelgi kiiremini peavad seetõttu liikuma ülikoolid,
ühiskondliku mõtte vedajad, tõenduspõhise mõtteviisi arendajad ja sedakaudu ka tuleviku
ukse avajad.
Võime tunnistada, et praegune aeg pole ülikoolidele kerge. Oleme küll pingutanud ja
püüdnud, aga me pole olnud küllalt valvsad – olgu kõne all meid valusalt puudutanud
plagiaadi teema või skandaalid raha ja ahistamiste ümber teistes ülikoolides.
Ma soovin väga, et me ei püüaks neid juhtumeid varjata või neile nn sobivat varjundit anda.
Tõde, olgu see või pisut liiga hilja päevavalgele tulnud, aitab meil sisemiselt puhastuda, aga
veelgi enam annab võimaluse õppida, kuidas tulevikus ausamalt ja tõhusamalt tegutseda.
Mul on hea meel, et Tallinna Ülikoolis hinnatakse avatust ja sallivust, et siin on tore õppida,
teadust teha, aga ka teineteist toetada, üksteise edust rõõmu tunda.
Jah, on neid, kes meid on süüdistanud, meid pilgata ja poriga loopida püüdnud. Aga nagu
sellistel puhkudel ikka on tõde tõusnud ja vale vajunud. Mina ja paljud mu kolleegid on
viimastel kuudel lausa imestanud, kui rohkelt on meil häid sõpru ja toetajaid, kui palju on
särasilmseid inimesi, kes Tallinna Ülikoolile head soovivad.
Sellise tundega on tore minna uude õppeaastasse, paotada ühiselt taas tuleviku ust.
Me oleme rikas ülikool. Muidugi vaatasid paljud teist kohe meie uusehituse, Vita maja poole,
mille valmimist tänavu ootame. Aga ei, ma ei mõelnud sedasorti rikkust. Meie rikkus on see,
et me ei tõuka kedagi kõrvale, ei tõmba piire, vaid püüdleme koostööle, murede ühisele
lahendamisele ning uute rajajoonte leidmisele.    
Meis on Eestit, seda ainsat maad, mis eestlastel on, aga meis on ka kirjut maailma, seda
ainsat, mis meil kõigil on.
Meis on elu, olgu siis tegemist kolmetähelise lühendiga meie erilisest õppeainest või
mõistega, mis tähistab elavaloomulisust ja uudishimulikkust. Me oleme elus nii kaua, kuni
meie uuriv vaim ei mandu.
Tere tulemast uude õppeaastasse kõik need, kes te olete juba varasemaid aastaid kogenud.
Eriline tervitus aga teile, 2283 uut tudengit, kes te astusite tänavu bakalaureuse- ja
magistriõppesse.
Tegusat õppeaastat teile!
Head targa eluviisi eestvedamist meile kõigile!