TLÜ blogi

Tallinna Linnamuuseumi uus näitus sai abi TLÜ teadlastelt

TLÜ arheoloogia teaduskogu teadlased Heidi Luik ja Liina Maldre olid kaasatud Tallinna Linnamuuseumi näituse “Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos” ettevalmistamisesse.

Heidi Luik, Liina Maldre

Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiakogus on kokku üle 25 000 eseme, mille uurimisega järjepidevalt tegeletakse. Sel aastal seoses “Linnalooma” näitusega avanes võimalus üks osa kogust põhjalikumalt üle vaadata, milleks olid Tallinna linna alalt leitud loomaluust valmistatud esemed. 

Foto: Meeli Küttim
Pilt rinnanõela peast, mis esialgu oli nimetatud lihtsalt luuesemeks.

Foto: Meeli Küttim

Kokku oli neid pisut üle kolmesaja, millest mitmed olid määratud väheütlevalt eseme katketeks. Koostöö TLÜ arheoloogia teaduskogu teadlaste Heidi Luige ja Liina Maldrega, oli väga põhjalik ja aitas oma kogus olevaid luuesemeid põhjalikumalt tundma õppida. Määrati esemete funktsioon, võimalusel ka dateering, loomaliik ja skeletiosa. Tallinna Linnamuuseum loodab, et traditsioon kaasata teadust näituste tegemisse jätkub ka tulevikus. Nii mõnigi luust ese osutus hoopis näiteks kammipiiks, lehviku ribaks või hoopis ehtenõela osaks. 

Määramistulemused tehakse avalikuks ja huvilistel on võimalik esemetega tutvuda Eesti Muuseumide Veebiväravas.

Loe ka Linnamuuseumi blogi