Talvi Märja: andke tudengile võimalus pead kasutada!

Andragoogika üks rajajaid Eestis, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Talvi Märja soovitab tudengitel otsida õppejõu tõdede kõrvale ka teisi lähenemis- ja vaatenurki.

Talvi Märja

Palun öelge ise ja oma sõnadega, mis on Teie jaoks see elutöö, mis Valgetähe VI klassi teenetemärgi kõrvale nüüd teise erilise tunnustuse tõi.

Minu praegu auhinnatud elutöö on kindlasti seotud täiskasvanuhariduse kui hariduse ühe valdkonna edendamisega – juba 30 aastat! See on olnud pikk ja keeruline tee, mis sai alguse missioonitundest. Algas teekond siis, kui meieni jõudis teadmine, et täiskasvanud peavad õppima mitte ainult selleks, et paremini tööd teha, vaid ka selleks, et paremini elada. Kvalifikatsiooni tõstmise süsteem muutus täiskasvanuhariduseks. 
Kindlasti on selles oluline koht ka andragoogika õppel ülikoolis, sest siit tulevad noored, kes seda protsessi on aidanud ellu viia ja kes seda teevad ka tulevikus.

Kuidas hindate oma hingeseisundit peale sellise tunnustuse saamist? Millise koha see Teie tunnustuste kapis leiab?

Ma olen sügavalt liigutatud! See on midagi, mida ma ka unes ei osanud ette näha.
Eelkõige sai see teoks tänu minu kolleegidele, kellega oleme pikki aastaid ühte teed käinud ja kes uskusid, et olen selle preemia vääriline! Usun, et nemad mind selle saamiseks ka esitasid! 
Minu auhinnakapis on seni mitu aukirja haridusministritelt, aga põhiliselt ikka diplomid sellest ajast, kui ma tegelesin spordiga ja olin ka mitmekordne Eesti meister tennises. 

Millised on Teie praegused soovitused õppijale, millised õppijale?

Üliõpilastele ütlen, et ärge arvake, et teie õppejõud teavad ainsana oma valdkonnas lõpplikku tõde. Kindlasti on ka teisi lähenemisi ja vaatenurki! Otsige need üles ja kujundage endale oma nägemus teemast või valdkonnast, mida käsitletakse!
Õppejõud võiksid aga endalt küsida, kas üliõpilased on ikka vaimustatud teie pikkadest loengutest või peaks neile andma võimaluse kasutada oma pead, et midagi ise välja mõelda või siis virtuaalkeskkonnast üles otsida.

Milliseks hindate andragoogika õpetamise praegust seisu? Vastab see ootustele, millega kord alustasite?

Andragoogika õpetamine on heades kätes ja kindlasti astunud pika sammu edasi ajast, kui mina veel aktiivselt tegutsesin! Jõudu neile!