Roheline ülikool

Teeme prügikasti – prügist!

Käthlin Paasi diplomitöö TLÜ Haapsalu Kolledžis lahendab korraga vähemalt kaks tarbimisühiskonda vaevavat muret.

bänner

Omapärane prügilugu algas 2020. aasta sügisel, kui Haapsalu Kolledž – nagu kõik Tallinna Ülikooli üksused – hakkas põhjalikumalt mõtlema oma maja prügi peale. TLÜ toonane jätkusuutliku arengu prorektor  Helen Sooväli-Sepping pöördus kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava kuraatori Gina Metssalu poole, et leida võimalus TLÜ jäätmekäitluskastide väljatöötamiseks koostöös selle eriala tudengitega. Soov oli, et kastid oleksid välja töötatud just nimelt TLÜ linnaku ja ülikooli teiste hoonete vajadusi silmas pidades, samas jätkusuutlikud igal tasandil. 

Eesmärgiks sai, et jäätmekäitluskastid toodetaks võimalikult lähedal ning tootmine lähtuks ringmajanduse kontseptsioonist. Lähteülesannet ei teinud sugugi lihtsamaks ka asjaolu, et samal ajal võinuks nad olla võimalikult odavad…

Umbes samal ajal jäi kolledži ühe koostöö käigus ilma Eestis tegutsev ettevõte Neular OÜ, mis toodab plastijäätmeid ümber erinevate profiilidega lattideks. Lausa jumalik puudutus! Mis saaks prügikastile olla veel sobivam materjal kui prügi ise!

Need kaks tingimust – juurteni ´roheline´ ja täpselt TLÜ vajadustele vastav – said sisendiks Käthlin Paasile, kes selle teema oma diplomitööks valis. Tubli uurijana tegi ta vaatlusi TLÜ-s, viis läbi intervjuud nii oma maja inimestega kui sama tee juba läbi käinud Taltechi esindajatega. Tark õpib teiste vigadest! Neulari materjali kõrval analüüsis ta ka kõikvõimalikke alternatiive, kuid esmane valik osutus siiski kõige kõnekamaks.

Läbi mitmete katsetuste konstruktsiooni, mõõtmete, materjalide, kinnitusmehhanismide ja paljude muud väikeste, kuid väga oluliste detailide osas jõudis Käthlin Paas esimese prototüübini. 

Ja veel: prügikoti kasti sisse kinnitamise viise ollakse kolledžis kaalunud, katsetanud ja leiutanud juba kümnel erineval moel. Kes oleks osanud arvata, et võimalusi nii palju on! Ja tuleb välja, et ka prügi liikide tähistamise viise on umbes mustmiljon – Käthlin Paasi kanda jääb vastutusrikas roll selgitada välja, milline neist tähistusviisidest passib kõige paremini TLÜ töötajatele ja tudengitele.  

GINA METSSALU