Üliõpilased loovad ELU projekti raames jätkusuutlikku teaduskööki

Tallinna ülikooli õigusteaduse, keskkonnakorralduse, andragoogika, eripedagoogika ja organisatsioonikäitumise õppekavade tudengid pakuvad välja teadusköögi kavandi.

pilt

Käesoleva aasta aprillis avaldasime lühikese artikli, milles rääkisime tudengite plaanist ELU projekti raames õppeköögi rajamisest kampusesse. Projekti eesmärgiks oli luua teoreetilised juhised ja visuaalne projekt kodunduse ja toiduvalmistamise tehnoloogia õppeklassi rajamiseks, mis oleks energiasäästlik, kasutajasõbralik ning ringmajandust toetav.

Projekti otseseks sihtrühmaks oli Tallinna Ülikooli personal, kelle ülesandeks saab tulevikus õppeköögi rajamine, hinnapäringute tegemine, projektide tellimine, riigihangete läbiviimine, töövõtulepingute sõlmimine jne. Püüdsime oma ideekavandiga neile võimalikult palju abiks olla jätkusuutlike lahenduste kasutusse võtmisel ja köögi kavandamisel. Panustasime projekti oma teadmisi ja oskusi, et köögi kasutajad saaksid köögis mitmekülgseid võimalusi kasutades positiivse kogemuse, omandades seejuures uusi teadmisi ja oskusi jätkusuutlike materjalide, tooraine, söögitegemise ja jäätmemajanduse kohta.

Tänaseks oleme oma mõtted paberile pannud. Valminud on projekt ruumi sisustuse kohta, energiasäästliku kodutehnika ja prügimajanduse korraldamise kohta. Lisaks juhendmaterjalid taaskasutuse teemast kuni erivajadusega inimeste tingimuste kirjeldamise ja kaasaegse video lahenduseni. Projektiga saab tutvuda kodulehel, kus on välja toodud kogu projektiga seonduv materjal ja ka eskiislahenduse video.

Koduleht 

ELU projekti "Jätkusuutlik organisatsioon" töögrupp "Füüsiline keskkond" liikmed soovivad kooli personalile jõudu õppeköögi rajamisel ning usume, et meie ideedest ja ettepanekutest on abi tegutsemisrõõmu pakkuva ja jätkusuutlikult majandava õpikeskkonna loomisel.