Välismaale õppima ja praktikale minemiseks on mitmed erinevad võimalused. Stipendiumeid pakuvad erinevad programmid, riikide valitsused, fondid, ülikoolid. Samuti on tudengil võimalus vahetustudengina välisülikooli õppima asuda isiklikul algatusel.