Individuaalses õppeplaanis toob üliõpilane välja õppeained (asendusained), mida arvestatakse tema õppekava täitmisel. Individuaalse õppeplaani koostamine võib olla vajalik sel juhul, kui üliõpilane

  • viibis akadeemilisel puhkusel ja õppekava, mille järgi ta õpib, on muudetud;
  • jätkab õpinguid eksternina.

Individuaalse õppeplaani vajalikkus tuleb täpsustada oma akadeemilises üksuses (instituudis / osakonnas / kolledžis).  Kui individuaalse õppeplaani koostamine on vajalik, siis täidab üliõpilane vormikohase blanketi ning kooskõlastab selle oma akadeemilises üksuses hiljemalt õppetööalaste liikumiste lõpptähtajaks.