Ootame sügissemestri ELU ideid 11. juuniks!

Ootame ELU projekti ideid sügissemestriks 11. juuniks elu.tlu.ee. Esitatud ideede vahel loosime välja 5x1000 euro suuruse stipendiumi. Lisaks on kõikidel idee esitajatel eelisvõimalus registreerida sügissemestri ELU välislähetustele!

Esita oma ELU idee 11. juunini!

Ootame ELU projekti ideid sügissemestriks 11. juuniks elu.tlu.ee

Sul on põnev idee, mida pole veel jõudnud teostada? Sulle meeldib koostöö inspireerivate üliõpilaste ja õppejõududega? Kui plaanid ELU projekti juhendada sügissemestril, siis esita projekti idee 11. juuniks! Kokku avame sügissemestril 45 ELU projekti. Kõik esitatud projekti ideed vaatab üle ja tagasisidestab ELU nõukoda.

11. juuniks esitatud ideede vahel loosime välja 5x1000 euro suuruse stipendiumi. Lisaks on kõikidel idee esitajatel eelisvõimalus registreerida sügissemestri ELU välislähetustele

Stipendiumi eesmärgiks on toetada juhendajate professionaalset arengut konverentsil, seminaril või mõnel muul välislähetusel osalemiseks 2019/2020. õppeaastal. Kõik ideede esitajad saavad:

 • põhjalik tagasiside ja piisav aeg projekti idee täiendamiseks;
 • tugi teisest instituudist kaasjuhendaja leidmiseks;
 • piisav aeg kaasjuhendajaga koostöös projekti ettevalmistamiseks (kuidas koosjuhendamine toimib, millised on vajaminevad kompetentsid jne);
 • piisav aeg välispartneriga koostööks või selle leidmiseks (juhul kui soovitakse kaasata);
 • võimalus võita 1000-eurone professionaalse arengu stipendium vabalt valitud sihtkohta. Stipendium hüvitab lähetuskulud 1000 euro ulatuses.

Leia juhiseid ja nõuandeid ELU projekti idee esitamiseks Juhendaja ABC-st (projekti idee lisamisest lk 1-2).

 

*Stipendiumil osalevate projekti idee kavandite kriteeriumid:

 • ELU projekti idee kavand peab olema elu.tlu.ee esitatud 11. juuniks.
 • Projekti idee kavandis kirjeldatakse lühidalt projekti eesmärki, sisu, olulisust ja milliseid tegevusi see hõlmab.
 • Projeki idee kirjelduses on väljatoodud kuidas toimub probleemi mõtestamine erinevate erialade perspektiividest (kokkupuutekohad, teoreetilised ja metodoloogilised alused jne)
 • Projekti idee kirjelduses on väljatoodud teadus(tõendus)põhine lähenemine (millistele allikatele tuginetakse, andmekogumise metoodika ja selle analüüs, projekti läbiviimise metoodika jne);
 • Kirjeldatakse koostööd teisest instituudist või akadeemilisest suunast kaasjuhendaja(te)ga (juhul kui kaasjuhendajat ei ole, siis millise valdkonna esindajaga soovitakse koostööd teha).
 • Projekt alustab tööd sügissemestril 2019/2020.

 

Tutvu ka sügissemestri ELU akadeemilise kalendriga!