Teade

Tallinna Ülikoolile on antud Erasmus kõrgharidusharta

Hea tulemus Erasmuse kõrgharidushartas (ECHE) annab TLÜ-le õiguse osaleda Erasmus programmi taotlusvoorudes aastatel 2021-2027.

Ülikoolil on kõrgharidusharta

Erasmuse kõrgharidushartas (ECHE) määratakse kindlaks kõrgkoolidele programmi Erasmus+ raames pakutavate Euroopa ja rahvusvahelise koostöö võimaluste üldine kvaliteediraamistik. Programmi Erasmus+ raames toimuvas üksikisikute õpirändes ja/või innovatsiooni ning heade tavade alases koostöös võivad osaleda ainult need programmiriigis asuvad kõrgkoolid, kellele on antud Erasmuse kõrgharidusharta.

See annab ülikoolile võimaluse taotleda toetust Eramus+ projektideks. Ülikool paistis silma selge Eramuse strateegiakirjelduse, struktuuri ja ainepunktide süsteemiga. Järgmise Eramus+ perioodi põhiväärtustena, millega taotlejad peavad arvestama, on välja toodud kõigi inimeste võrdne kohtlemine, olenemata nende taustast, keskkonnasõbralikkuse ja jätkusuutlikkuse väljatoomine ja rakendamine, lisaks kodanikuaktiivsuse ja kaasatuse rõhutamine kõikide tudengite seas, kes tulevad, on praegu ja on käinud õppimas. 

Tallinna Ülikool pälvis maksimumpunktid.