Õpingud

AIET projekti rahvusvaheline õpikohtumine Haapsalus

Õpitegevuse meeskond TLU Mare maja ees

AIET on Haapsalu kolledži tervisedenduse õppekava arendusprojekt ehk eesti keeles: Hõbemajadust soosiv ühiskond - innovatsioon, haridus ja tehnoloogilised lahendused. Projekti raames kogutakse kokku partnerriikide parimad praktikad vanemaealistele suunatud teenustest ja toodetest ning üheskoos töötatakse välja uus ainekursus “Terviseteenuste ja -toodete disain vanemaealistele”. 

4.-8. oktoobrini toimusid erinevad projekti õpikohtumise tegevused Eestis - kambas olid partnerid Norra omavalitsusest: Møre og Romsdal fylkeskommune, ning Leedust Vilinuse kolledžist. Viiepäevase õpikohtumise eesmärk oli anda sisendit uue kursuse väljatöötamiseks - külastati erinevaid vanemaealiste teenuste ning toodetega seotud asutusi ning kuulati erinevaid teemakohaseid ettekandeid. Nädal lõppes eduka ajurünnakuga, kus töötati välja raamistik uue õppeaine tarbeks. Paika sai pandud ka plaan tulevasteks õpikohtumisteks 2022 aasta kevadel Norras ja 2022 aasta sügisel Leedus.