Haridusblogi

"Naised teaduses" fookuses: HTI andragoogika dotsent Larissa Jõgi

Toome 11. veebruari "Naised teaduses" päeva raames fookusesse meie teadlasi. Millega tegeleb HTI andragoogika dotsent Larissa Jõgi ?

Larissa Jõgi

Haridusteaduste instituudi andragoogika dotsendil Larissa Jõgil on hetkel käsil mitu projekti, üks neist on interdistsiplinaarne - uurimisprojektis “Professionaalsed rajad hariduslike innovatsioonide ja ülikoolide institutsionaalsete muutuste kontekstis” osalevad uurijad erinevatest teadusvaldkondadest. Nad keskenduvad õppejõudude professionaalse identiteedi, õpetamise praktikate ja heaolu kogemuste ning seoste uurimisele muutuste kontekstis. Ettevalmistamisel on teadus-ja arendusprojekt, mis on seotud hübriidõppe mudelite arendamise ja piloteerimisega täiskasvanute õppes ja kõrghariduses. Lisaks osaleb Larissa Jõgi rahvusvahelises interdistsiplinaarses uurimisprojektis “Õppimine ja migratsioon” (“Learning and Migration”), mille tulemustega saab varsti tutvuda SPRINGERI kirjastuses ilmuvas raamatus.

Mis Teid teadlasena rõõmustab?
Meie praeguses hetkes ja olukorras rõõmustab väga, et teadlasi kuulatakse ja nendega arvestatakse. Teadlaste enesekindel, uuringute tulemustele tuginev ja meist kõigist hooliv hääl loob ühiskonnas usaldust. Isiklikult rõõmustab võimalus olla uudishimulik, püstitada küsimusi, peatuda ja süveneda, mõtiskleda ja kirjutada, teha koostööd väga erinevate inimestega ja kohtumised üliõpilastega - seda pakub teadlastele ja õppejõududele ülikooli keskkond. Mida rohkem neid võimalusi suudad ja oskad kasutada, seda rohkem on jõudu, inspiratsiooni ja rõõmu.

Millised on murekohad teaduses?
Murekohti on ju palju, suurimad neist on Eestis kõrgharidus- ja teadusrahastus, sellest räägitakse üsna häälekalt ja veenvalt. Vähem võib olla räägitakse sellest, et teadusarenguid, muutusi ja sündmusi meie elus võivad oluliselt mõjutada inimesed, kes julgevad eristuda, suudavad teha teaduses midagi, mis ei ole tavapärane. Nende inimeste, näiteks doktorantide seas äratundmine ja toetamine on suurim väljakutse ja eeldus jätkusuutlikuks arenguks vast igas teadusvaldkonnas.

Kuhu teadus liigub?
Minu valdkonnas areneb teadus, uurimisteemad ja uurimisprobleemide lahendamine suuresti interdistsiplinaarses fookuses. Üha rohkem tehakse valdkondadeülest koostööd. Usun, et teaduses, lisaks kitsamate uurimisprobleemide lahendamisele, tegeletakse üha rohkem kompleksete probleemide lahendamisega interdistsiplinaarsetes gruppides, mis omakorda hakkab mõjutama õppekavade teaduspõhiseid aluseid ja arenguid ülikoolides. Üha edukamad on rahvusvahelised interdistsiplinaarsed teadusmeeskonnad ja uurimisgrupid.

Päeva "Naised teaduses" tähistamist alustati ÜRO eestvedamisel 2015. aastal ja selle eesmärk on esile tuua naiste ja tüdrukute oluline roll teaduse arengus. Eestis tähistatakse seda päeva esmakordselt.