Pressiteade

Huvi nii Tallinna Ülikoolis õppimise kui ka õpetajaameti vastu tõusis veelgi

Tänavu laekus Tallinna Ülikoolile 8308 sisseastumisavaldust. Bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele laekus 6627, magistriõppe erialadele 1603 ja doktoriõppesse 78 avaldust. Välistudengite sisseastumisavaldusi on praeguseks laekunud välismaalt ligi 800, ent avalduste vastuvõtt Läti ja Soome tudengitele kestab 5. augustini. Välismaalt esitatud avaldustest kvalifitseerus ligi 550, millest üle 40 on sisseastumisavaldused kõrghariduse 3. astmesse.

Tallinna Ülikoolis lõppes sisseastumisavalduste vastuvõtt.

Kõige enam on kõrghariduse esimeses astmes sisseastumisavaldusi psühholoogia päevaõppesse (728 avaldust), järgnevad haldus- ja ärikorraldus (504 avaldust) ning alushariduse pedagoog (415 avaldust) sessioonõppena. Magistriõppes laekus enim sooviavaldusi järgnevatele erialadele: organisatsioonikäitumine (171 avaldust), hariduse juhtimine (101 avaldust) ning sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (99 avaldust). Kõik nimetatud erialad on sessioonõppes.

Välismaalt laekus bakalaureusetasemel kõige rohkem avaldusi interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste (Artes Liberales), õigusteaduse ning audiovisuaalse meedia õppekavadele. Magistriõppes osutusid välistudengite hulgas populaarseimaks interaktsioonidisain (ühisõppekava Küprosega, e-õpe), kommunikatsioonijuhtimine ning inimese ja arvuti interaktsioon.

Suurim konkurss on erialadele, mis on sisseastujate hulgas varasematelgi aastatel soositud olnud. Tihedaim konkurss bakalaureuseõppe tasemel on äri- ja halduskorralduse erialale (ligi 20 avaldust koha peale), järgnevad psühholoogia (ligi 18 avaldust koha peale) ning alushariduse pedagoogi (ligi 16) õppekavad. Magistriõppe tasemel on enim konkurentsi hariduse juhtimise, alushariduse pedagoogi ning andragoogika erialadele.

Haridusteaduslike erialade võidukäiku kommenteerib Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks: „Covid-19 pandeemia aeg on paika loksutanud meie väärtused ja noored inimesed on hakanud aru saama, millised erialad on väärtuslikud tulevikuski. Loomulikult on meil hea meel avalduste kasvanud numbrite üle, ent enamgi teeb rõõmu, et noored on aru saanud kõrghariduse olulisusest.“

Tallinna Ülikooli vastuvõtueksamid toimuvad ajavahemikus 5.-14. juuli 2021. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 15. juulil

Rohkem infot bakalaureuse vastuvõtueksamite kohta: https://www.tlu.ee/BAeksamid
Magistri- ja doktoriõppe vastuvõtueksamitest: https://www.tlu.ee/magistrioppe-vastuvotueksamid-2021