Pressiteated

TLÜ töötajad seisavad õiglase teadusleppe eest

Käesoleva nädala kolmapäeval, 20. veebruaril kell 11 kogunevad Tallinna Ülikooli teadlased ja üliõpilased ametiühingu algatusel Astra maja Teadlaste foorumisse, et avaldada toetust teadusraha jõudmisele ülikoolidesse ja ülikoolide töötajateni.

lepe

Eestkõnelejatena astuvad üles Tallinna Ülikooli professor Daniele Monticelli, dotsent Triin Roosalu ning lektor Martin Aidnik, kuid mikrofon on avatud kõigile, et arutleda, millised on Eesti teaduse, teadusasutuste ja nende töötajate kõige suuremad valupunktid. Üheskoos otsitakse vastust küsimusele, mil moel peaksid riik ja teaduse rahastamise süsteem tagama Eesti teaduse õitsengu.

„Jah, teaduse rahastamise otsene sidumine ettevõtluse vajadustega võib majanduskasvu veidi toetada, kuid pikemas vaates on tõeline kvalitatiivne arenguhüpe nii majanduses kui ka ühiskonnas võimalik ikka ainult alusuuringute ja kõrghariduse rahastamise olulise suurendamise kaudu,“ leiab professor Daniele Monticelli. „Seda soovimegi selgitada nii valitsusele kui ka avalikkusele.“

Dotsent Triin Roosalu nendib, et Eestis peab täiskoormusega töötaja oma tasu väljateenimiseks töötama 40 tundi nädalas, ülikooli akadeemilisel töötajal on aga nii väikese koormusega võimatu toime tulla. „Samas, millises teises ametis on selline konkurents?“ küsib Roosalu. „Ja töötaja, kelle miinimumkvalifikatsioon on rahvusvahelise taseme tunnustatud ekspert, töötabki ülimalt intensiivselt ja ülekoormusega, et teenida välja vähemalt riigi keskmine palk.“ On aga kõrghariduse kvaliteedi huvides, et ülikooli töötajal jääks piisavalt aega oma töö tegemiseks ja pingelisest tööst taastumiseks – seetõttu ongi Roosalu hinnangul oluline, et riiklik stabiilne teadusrahastus suureneks ja oluline osa sellest jõuaks akadeemiliste töötajateni.

Lektor Martin Aidnik näeb, et kasinus on põhjustanud Eesti teaduses ja ülikoolides kriisi. „2019. on ülikoolide ja teadlaste jaoks otsustava tähtsusega,“ kinnitab ta. „Vajame kiiresti lisainvesteeringuid, mis parandaksid teadlaste väljavaateid oma tööd jätkata ja peataksid kahanemisstrateegia kõrghariduses.“

Homne Tallinna Ülikooli üritus on osa teadlaste ja ametiühingute korraldatud aktsioonide sarjast, kuhu kuuluvad ka avalik pöördumine teadusraha toetuseks ning peaministrile suunatud pöördumine. Maikuus leiab sarnaselt eelmisele aastale aset Teadusmarss.