Teadus

Ilmunud on SHARE Eesti uuringutulemuste teine kogumik

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus avaldas täna teise ülevaatekogumiku „Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates”, mis käsitleb SHARE Eesti uuringu tulemusi.

käed

SHARE neljas uuringulaines (2011–2017) on kogutud andmed Eesti 50+ vanuses inimeste individuaalse vananemise, tervise ja töö kohta. Neid on väljaandes analüüsinud Poola, Saksamaa ja Eesti ülikoolide teadurid.

Kogumikus on eesti- ja ingliskeelsed artiklid. Teemasid on väga erinevaid. Muu hulgas tutvustab Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Luule Sakkeus muutusi eestimaalaste perekonnas ja leibkonnas üle elukaare. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dotsent Eve Parts aga annab ülevaate vanemaealiste tööturukäitumise ja toimetuleku uuringutest.

Anita Abramowska-Kmon Varssavi Majanduskoolist kirjeldab väljaandes informaalse ja formaalse hoolduse trende Euroopas, sealhulgas Eestis. Juhendajad Liili Abuladze TLÜ demograafia keskusest ja Katrin Lang Tartu Ülikoolist koos magistritöö autori Galina Opikovaga kirjutavad Eesti kesk- ja vanemaealiste depressiivsuse muutusest. Tiina Tambaum TLÜ demograafia keskusest tutvustab kogumikus nelja laine andmetel vanemas tööeas inimeste internetikasutust ja sotsiaalset aktiivsust.

SHARE uuringu juht Axel Börsch-Supan annab helikopteri vaate Eesti vananevale ühiskonnale ning SHARE rollile selles. „Eesti on üks maailma kõige haavatavamatest ühiskondadest 21. sajandil ühiskonnas toimunud vananemise kiiruse tõttu ja see asjaolu avaldab Eesti majandusele järgmise 20 aasta jooksul oluliselt mõju,“ kirjutab Börsch-Supan oma artiklis.

Eessõna on kogumikule kirjutanud Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land.

SHARE uuringu tulemused saavad toetada meie sotsiaal-, majandus- ja tervisepoliitikate kujundamist, et viia need vastavusse vananemisest tulenevate muutuvate tingimuste ja vajadustega.

Rahvusvahelise paneeluuringu andmeid kasutab üle maailma 10 000 uurijat kokku 79 riigist. Ilmunud teos on hea näide sellest, et osalemine rahvusvahelises uuringus annab võimaluse lugeda Eesti kohta käivaid teadustulemusi mistahes rahvusest teadlaste töödest.

Eestis käib praegu SHARE viienda laine andmete kogumine. Statistikaameti enam kui 80 küsitlejat jõuavad järgmise poole aasta jooksul üle Eesti ligikaudu 6500 vastaja juurde.

Ilmunud kogumik on SHARE Eesti uuringu teine ülevaateteos. Esimene „Pilk hallile alale“ ilmus 2016. aasta alguses. Käimasoleva uuringulaine andmeid saab kasutada kolmandas kogumikus.

Kogumik „Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates” on kõigile vabalt kättesaadav Tallinna Ülikooli veebilehel siin

SHARE on longituudne uuring, millega kogutakse Euroopa 28 riigis andmeid 50+ vanuses rahvastiku individuaalse vananemise, tervise, elutingimuste, töö ja tööturult lahkumise kohta. Uuring algas 2004. aastal, Eesti liitus uuringu 4. lainega aastal 2010.