Teated

Ilmus TLÜ noorsootöö artiklite kogumik

2019. aasta Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala artiklite kogumik "Mõtestades noorsootöö ja noorsootöö rolli" koosneb kaheksast eestikeelsest teaduslikust artiklist, mis on pühendatud aktuaalsetele noortevaldkonna teemadele. 

Tudengid

Nende teemade hulka kuuluvad näiteks noorsootöötaja professionaliseerumine, noortevaldkonna mõistesüsteemi kaardistamine, noorte osalus noortevolikogudes, noorte võtmepädevuste arendamine noorsootöö kaudu, noorsootöötaja roll, noorsootöö avaliku halduse raamistuses, noorsootöötaja valmisolek tegeleda pagulasperede noortega, noorsootöö kutse-eetika kontekstis ning noortepoliitika.

Kui kogumikku võrrelda kahe varem ilmunuga 2015. ja 2017. aastal, siis selles kogumikus tuleb uue rubriigina juurde ühe tuntud noortevaldkonna teadlase artikli refereering. Seekord tutvustatakse Austraalia teadlase Trudi Cooperi kirjeldatud noorsootöö mudeleid ja püütakse paigutada need Eesti konteksti.

Kogumik inspireerib noorsootöö valdkonna tegijaid noorsootöös uutele tegevustele panustama, sh ka uute uuringute läbiviimisele, mis näitavad noorsootöö praktika eri külgi, seostades neid omakorda teoreetiliste kontseptsioonidega. Kogumikku on autoritena panustanud Tallinna Ülikooli noorsootöö rakenduskõrghariduse ja noorsootöö korralduse magistriõppekava õppejõud, üliõpilased ja vilistlased. Kogumiku ilmumist on toetanud Eesti Noorsootöö Keskus. Kogumiku toimetajad on haridusteaduste instituudi lektorid Tanja Dibou ja Ilona-Evelyn Rannala.