Teadus

Edukate naisteadlaste portaali lisandus kaks Tallinna Ülikooli teadlast

Tallinna Ülikoolist nomineeriti õpperobootika vanemteadur ja STEAM4EDU klastri koostöö juht Janika Leoste ja vanemteadur, filmitegija ja ajuuurija Pia Tikka.

Tallinna ülikool

Eesti Teadusagentuur (ETAG) esitas edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet 16 Eesti teadlase nimed, nende seas oli ka kaks Tallinna Ülikoolis töötavat teadlast. AcademiaNet portaali eesmärk on tutvustada naisteadlasi ja tõsta nende nähtavust rahvusvahelisel teadusareenil. Portaal on teadlastele ja teadusasutustele hea abivahend ekspertide, esinejate, akadeemiliste töötajate ja projektipartnerite leidmiseks.

Tallinna Ülikoolist nomineeriti õpperobootika vanemteadur ja STEAM4EDU klastri koostöö juht Janika Leoste ja vanemteadur, filmitegija ja ajuuurija Pia Tikka