Pressiteated

Omavalitsuspäeva keskne teema on haridus

1.oktoobril toimub Raasiku vallas Omavalitsuspäev teemal ´Kohalik omavalitsus ja haridus koostöös´ ning selle raames ümarlaud ´Haridus – riigi ja kohaliku omavalitsuse partnerlus´.

pilt

„Haridus on omavalitsuste tuumikfunktsioon ning erinevate institutsioonide ühiste seisukohtade kujundamine seega võtmetähtsusega,“ kinnitas Omavalitsuspäeva idee algataja, Tallinna Ülikooli valitsemiskorralduse lektor ja MTÜ Polis president Sulev Lääne.

Lääne hinnangul pole tegemist üksnes rahastamise küsimusega, vaid üha olulisemaks muutub sisuliste teemade arutamine. „Selles osas ongi Arukülas toimuv väga oluline, kuna ühise laua taga otsivad lahendusi riigi, omavalitsuste ning nende liitude, aga ka ülikoolide, kutse- ning üldhariduskoolide esindajad,“ lausus ta. „On ju iga meie inimene kulda väärt ning avalik võim ja haridussüsteem peavad koos aitama leida lahendusi, mis arvestaks igaühe võimeid ja vajadusi.“

Foorum saab olema väga esinduslik. Tervitajate hulgas on president Arnold Rüütel, esinejate seas aga Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets jt. Ettekande teeb ka vastne Tallinna Ülikooli rektori kt Priit Reiska. „Ülikool soovib praegusel muutlikul ajal toetada nii juba töötavaid õpetajaid, pakkudes koolitusi ja seminare e-õppe, põimõppe, hübriidõppe jms edukaks läbiviimiseks, aga püüab samal ajal ka õpetajakoolitust paindlikumaks muuta, et tuua õppima uusi sihtrühmi,“ kinnitas Reiska. „Sel aastal tuli aineõpetajaks õppima tervelt 30% rohkem üliõpilasi kui mullu.“

Arukülas peetav foorum on pühendatud Omavalitsuspäeva 5. aastapäevale ning kohaliku omavalitsuse staatuse omistamise alguse 30. aastapäevale. Omavalitsuspäeva kui riikliku tähtpäeva äramärkimine sai alguse just 2016. aasta augustis Arukülas toimunud MTÜ Polis ning partnerite suvefoorumilt.

Seekordse Omavalitsuspäeva korraldavad Raasiku vald ning Harjumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Polis, Tallinna Ülikool, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm.

Tallinna Ülikooli esindavad lisaks professor Priit Reiskale ja Omavalitsuspäeva korraldustoimkonna esimehele Sulev Läänele ka Haridusteaduste Instituudi direktor Tiia Õun, professor Georg Sootla ja lektor Kersten Kattai. Veebi vahendusel osalevad ka TLÜ üliõpilased.