Tallinna teenetemärgi pälvis Indrek Vijard

18. aprillil otsustas Tallinna linnvaolikogu Tallinna vapi- ja teenetemärkide saajad. Üks kümnest linna teenetemärgi saajatest on Tallinna Ülikooli Meeskoori dirigent Indrek Vijard.

Indrek Vijard

Indrek Vijard on koorijuht ja muusikapedagoog, kes lõpetas 1983. aastal Tallinna Muusikakeskkooli klaveri erialal ja 1990. aastal Tallinna Konservatooriumi (1990) koorijuhtimise erialal. 

Alates 1995. aastast töötab ta Nõmme Muusikakooli direktorina ja juhatab mitut koori. Ta on Tallinna Ülikooli Meeskoori, Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestilise poistekoori Kalev, Järvamaa Poistekoori ja Nõmme Muusikakooli Kammerkoori dirigent.

Ta on Eesti Koorijuhtide Liidu ja Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna liige ning kuulub Eesti Meestelaulu Seltsi juhatusse.

Indrek Vijardile on omistatud mitmeid tunnustusi, teiste seas anti talle 2016. aastal Tallinna Ülikooli teenetemärk ja 2021. aastal omistati talle Valgetähe IV klassi teenetemärk.

Teenetemärgi andmise taotlusi said esitada linnavolikogu fraktsioonid, linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed ning linna asutused 31. märtsiks. Tallinna teenetemärke on antud alates 1995. aastast 456 inimesele.

Oleme Tallinna Ülikoolis uhked!