Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus tähistab 25 sünnipäeva

25-aastaseks saav haridustehnoloogia keskus (HTK) on rahvusvaheline teaduskeskus, mis põimib endas erinevaid haridusega seotud uurimisteemasid. Kõik keskuse tegevused panustavad ühte suurde eesmärki: luua arusaam haridustehnoloogiliste lahenduste, metoodikate ja tööriistade kasutamisest ja hindamisest nii õppimises kui ka õpetamises.

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus tähistab 25 sünnipäeva

HTK-s tegutsevad teadlased mitmest valdkonnast: haridustehnoloogiast, psühholoogiast ning haridus- arvutiteadustest. Keskuse tegevused käivad koostöös koolitajate, praktikute ja poliitikakujundajate. Keskuse töö tugineb põhimõttel, et lõppkasutajad oleksid alati töö protsessidesse kaasatud.

Viimase 25 aasta jooksul on keskuse töö keskmes olnud näiteks õppijakeskse tehnoloogiaga täiustatud õpetamis- ja õppimisviisid, digipädevused, avatud ühiskonna tavad, hariduslikud tõsimängud ning tõenduspõhine otsuste tegemine organisatsiooni ja indiviidi tasandil. Nende teemade uurimisel viivad keskuse teadlased läbi disaini-, sekkumis- ja mõjuuuringuid, mis panustavad teadusesse. Lisaks annavad need sisendi praktikate ja poliitikate kujundamise jaoks.

Keskuse juhataja Kairit Tammets peab haridustehnoloogia keskuse üheks oluliseks eduelamuseks haridustehnoloogia magistriõppekava avamist. „See ei ole lihtsalt üks õppekava, vaid on pannud ühiskonnas aluse ametile, mida enne ei olnud. Tänaseks on haridustehnoloog kooli juhtkonna loomulik osa,“ ütles Tammets ning lisas, et eriliselt tuli haridustehnoloogide rolli olulisus haridussüsteemis välja distantsõppe ajal. 

Õppekava keskendus algselt õpetajatele, ent aja möödudes on selle sihtgrupp rikastunud. Viimastel aastatel on asunud haridustehnoloogiat õppima ka näiteks inimesed avalikust ja erasektorist ning vabaühendustest.

Teise eduloona tõi Tammets välja Euroopa Liidu projektide Learning Layers, iHub4Schools ja SEIS koordineerimise, mis on tõstnud keskuse nähtavust ja rolli rahvusvahelisel areenil. Lisaks on see andnud keskuse teadlastele kogemusi ja pädevusi, kuidas suuri projekte juhtida, taotlusi kirjutada ja võrgustikku kasvatada. 

Kõige olulisemaks töövõiduks peab Tammets aga seda, et keskuse tiim on koos nii palju aastaid toimetanud ja tugevamaks saanud. Töö tegemise kõrvalt on neil Tammetsi sõnul ka koos hea olla. „Oleme loonud endale keskuse, kus on tugev teadusadministratiivne ja tarkvaraarenduse kompetents, mis aitab võimestada meie teadlaste tööd,“ ütles ta.

„Tunneme suurt uhkust, et meie meeskonna liikmed on tunnustatud eksperdid oma valdkonnas, kaasatud poliitikakujundamisse, õppekavaarendusse ja teistesse tegevustesse, mis pole alati nähtavad, ent väga olulised,“ kinnitas Kairit Tammets.

Tulevikku vaadates on haridustehnoloogia keskuse üks peamisi ülesandeid parandada enda nähtavust kogu ühiskonnas.

Et keskusel täitub tänavu 25 tegutsemisaasta, siis tuleb seda ka tähistada. Selleks kogunevad eri aegadel keskusega seotud olnud kolleegid, keda on kokku ligi 90, 14. oktoobril Tallinna Ülikoolis, et vaadata otsa tehtud teadustööle. Sünnipäeval on suur rõhk just meenutustel, saavutustel ja keskuse ajalool.