Teadus

Toimus iHub4Schools projekti sisukas koostöökohtumine

Projekti raames otsitakse vastust küsimusele: kuidas aidata kaasa haridustehnoloogilise innovatsiooni levikule ning kuidas toetada neid koole ja õpetajaid, kes ühel või teisel põhjusel ei ole sellesse protsessi kaasatud. Kuna füüsilised kohtumised polnud varem võimalikud, toimus esimene hübriidkoosolek tänavu jaanuari lõpus Bergenis.

iHub4Schools sõnapilv

Haridustehnoloogia keskus on prof. Kairit Tammetsa eestvedamisel juba üle aasta koordineerinud EC CSA programmist rahastatud projekti iHub4Schools Accelerating Digital Innovation in Schools through Regional Innovation Hubs and a Whole-School Mentoring Model (Digitaalse innovatsiooni kiirendamine koolides läbi piirkondlike innovatsioonikeskuste ja mentorluse).

Möödunud aasta jaanuaris alanud projekt kestab kokku 30 kuud. Projekti partnerid on Helsingi, Bergeni, Londoni, Lausanne, Vilniuse, Shota Rustaveli ülikoolid, Haridus- ja Noorteamet ning STEPS SRL organisatsioon Itaaliast. 

Projekti raames otsitakse vastust küsimusele: kuidas aidata kaasa haridustehnoloogilise innovatsiooni levikule ning kuidas toetada neid koole ja õpetajaid, kes ühel või teisel põhjusel ei ole sellesse protsessi kaasatud. Meie pakume välja Regionaalse Innovatsioonikeskuse kontseptsiooni ja mentorlusmudeli koos erinevate meetoditega, mis on suunatud koolidele ja õpetajatele ning mida projekti partnerid on varem välja töötatud ja oma praktikas juba katsetanud. Projektis on olulisel kohal koostöö Harnoga, kes aitab kaasa poliitikasõnumite kujundamisega ning kelle kogemusi Innovatsioonikeskuste loomisel projektis tugevalt aluseks võetakse. 

Kuna füüsilised kohtumised polnud varem võimalikud, toimus esimene hübriidkoosolek tänavu jaanuari lõpus Bergenis. Märksõna pilv, mille meeskond ühiselt kohtumisel koostas, näitab ära võtmesõnad, millega projekt tegeleb.

Märksõna pilv
Märksõna pilv

Sisukale koostöökohtumisele järgnes ka kohe esimene projekti hindamiskohtumine EC retsensentidega, mille tulemusel tõsteti esile tugeva potentsiaaliga meeskonda, kes on valinud tehnoloogiliselt ja metoodiliselt uudse ning mitmekülgse lähenemise. Oluline on aga kaasata veelgi enam koole ja õpetajaid, et suurendada projekti mõju. 

 


Loe I-HUB uudiskirja