Pressiteade

VI Omavalitsuspäeva ootustes tunnustatakse Arnold Rüütlit

Eesti VI Omavalitsuspäeva korralduskomitee tänasel koosolekul Tallinna Ülikoolis ja zoomis tunnustatakse ka president Arnold Rüütlit, kellel on väga suured teened Eesti omavalitsuste arengus ning kellel saabub peagi 93. sünnipäev.

bänner

Eesti VI Omavalitsuspäev (OVP) peetakse 26. - 27. augustil Tartus. Seekordsed teemad on riigi ja omavalitsuse koostöö, aga ka rohepööre kui ühine väljakutse. VI OVP korralduskomitee esimees, MTÜ Polis president ja Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne on seisukohal, et sündmus saab olema märgilise tähendusega. On tõsi, et viimastel aastatel on riigi ja omavalitsuste vahel enam partnerlust, kuid epideemia aeg on loonud uue olukorra ning mitmeid teemasid tuleb vaadata uue nurga alt – olgu selleks siis laienev kaugtöö ja sellega seotud interneti levik kõikjal Eestis või jätkuv regionaalne ebavõrdsus. Omaette valdkond on keerukad rohepöörde küsimused, Tartus on kavas nende arutamisse kavas kaasata ka erakondade juhid.

Tallinna Ülikooli teadusprorektori Katrin Niglase hinnangul on OVP-d uusi arenguid soodustav raamistik, mille teemade läbimõeldus ja ajakohasus aitab luua sidemeid erinevate valdkondade teadlastega, teadmistepõhisus lubab aga omakorda olla optimistlik, et ühiselt välja töötatud ettepanekud ka rakenduvad.

TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg rõhutab, et OVP-d on kujunenud teadlastele, poliitikutele ja praktikutele väga heaks platvormiks ühiskonna oluliste teemade arutamiseks ja lahendusteede otsimiseks. Ka paljud üliõpilased on OVP idee omaks võtnud ning esitanud mitmeid ettepanekuid, kuidas omavalitsust arusaadavamaks ja elanikele lähedasemaks muuta.

Lähenev Eesti Vabariigi taastamise 30. aastapäev ning president Arnold Rüütli lähenev 93. sünnipäev annavad hea aluse ka tema tegevuse tunnustamiseks. On ju just president Rüütel 1990. aastate alguse omavalitsusliku staatuse omistamise esindusisik, kes on aidanud kaasa ka omavalitsuspäeva muutmisele riiklikuks tähtpäevaks ning osalenud kõikidel Omavalitsuspäevadel. Tõdedes, et riigi ja omavalitsuste taastamise 30. aastapäeva tähistamine on ajaloolise mälu ning ühiskonna sidususe jaoks väga oluline, otsustas MTÜ Polis juhatus tunnustada president Arnold Rüütlit MTÜ Polis auliikme staatusega.

Presidenti õnnitlevad täna kell 12 algaval kohtumisel ka Riigikogu esimees Jüri Ratas, ministrid Kalle Laanet ja Jaak Aab, Tallinna Ülikooli valitud rektor Tõnu Viik, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, Tallinna Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik ning teised riigi, kohalike omavalitsuste ja ülikoolide esindajad.

 

Täpsem teave:

Sulev Lääne, Sulev.Laane@gmail.com; 5017282