Pressiteade

Tallinna Ülikooli teadlased jätkavad Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu uurimist pandeemia tingimustes

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased jätkavad uuringuga, mille eesmärk on kaardistada Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu erinevaid tahke Covid-19 pandeemia tingimustes. Uuringu tulemusena saab kirjeldada Eesti elanike stressi ja ärevust Covid-19 pandeemiaga kohanemisel. Uuringu kolmas andmekogumise laine küsitlus on avatud 30. novembrini.

Coviduuring

„Inimeste toimetulekut pandeemia tingimustes mõjutab praegusel hetkel jätkuv teadmatus tuleviku suhtes ning sellest tulenev ebaselgus“, selgitab uuringu üks läbiviijatest, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õiguspsühholoogia dotsent Kristjan Kask. „Seetõttu on oluline teada, milline on olnud vaimse tervise ja heaolu erinevate mõõdikute dünaamika võrreldes kevadega, kus kõige haavatavam grupp oli noored täiskasvanud.“

Praegu viivad teadlased läbi uuringu kolmandat andmekogumise lainet, mis käsitleb vaimset tervist ja heaolu sügisel. Selleks, et aidata teadlastel hetkeolukorda paremini uurida, kutsuvad nad kõiki üles küsitluses osalema.

Teadlased analüüsivad uuringu käigus kogutud andmeid anonüümsel kujul ja see on kooskõlastatud Tallinna Ülikooli eetikakomiteega. Uuringu esimene andmekogumise laine on avatud 30. novembrini. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 30 minutit. Küsitlust saab täita siin: www.tlu.ee/coviduuring

Uuringu esimese andmekogumine laine lühikokkuvõttega on võimalik tutvuda siin: www.tlu.ee/coviduuring

Lisainfo uuringu kohta: koroonakysitlus@gmail.com

Uuringut viivad läbi Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased Kristjan Kask, Aleksander Pulver, Kadi Liik, Kristiina Uriko, Avo-Rein Tereping, Valeri Murnikov ja Karel Kulbin.