Ühiskonnateaduste blogi

ELU projekt viis tudengid tutvuma Vinni valla muuseumidega

Tallinna Ülikooli ja Vinni vallaga koostöös on käivitatud ELU projekt „Muuseumide lõimimine kogukonna- ja turismikeskustena“, mille eesmärk on läbi mõelda ja kujundada strateegia, kuidas lõimida ja edasi arendada ühinenud Vinni valla erinevad muuseumid.

projekt

Ühinenud omavalitsuses tuleb läbi mõelda muuseumide sidumine kohaliku omavalitsuse valitsemiskorraldusega ning nende tegevusstrateegia. Kõik sihid peaksid olema lõimitud, et tekiks terviklik muuseumite rolli ja arendamise strateegia. Vinni vald on Tallinna Ülikoolile pakkunud välja vastava koostööprojekti, mille käigus saaks ülikool aidata valda olulise ja praktilise probleemi lahendamisel.

Kuna aga konsulteerimist ei saa teha kontori laua taga, vaid tuleb ka „põllul“ käia, siis tudengid ning nende juhendajad ELU projektist hakkasid päikselisel varahommikul, 2.aprillil, Vinni valla poole liikuma. Vallamajas vaatasime päevakava üle ning meie ringreisiga Vinni valla muuseumidesse liitusid ka vallavanem Rauno Võrno ja kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

Esimesena külastasime Vinni-Pajusti gümnaasiumi koolimuuseumi. Üllatusime, kui hästi ning kui palju vaeva on nähtud muuseumi tegemisel. Kuulasime muuseumi eestvedajate poolset arvamust muuseumi tulevikusuundade kohta ning jagasime omapoolseid nõuandeid.

Edasi startisime Põlula koolimuuseumi juurde. Kohtusime direktoriga ning meid võttis vastu ka muuseumi asutaja Ilmar Järv. Tegemist oli äärmiselt huvitava persooniga, kes on ära teinud tohutult suure kogumistöö oma elu jooksul. Kui projekt oli algamas ning me, tudengid, tegime esmast taustuuringut Vinni vallas asuvatest muuseumidest, leidsime Põlula muuseumi kohta vaid mõne rea informatsiooni. Me ei osanud oodata, et selles muuseumis on nii palju huviäratavat peidus. Muret tekitas arhitektuuriliselt väärtusliku koolimaja seisukord, kus oli välja pandud suurem osa esemetest. Muuseumi ning seal olevate esemete kohta olekski võinud lugusid Ilmar Järvelt kuulama jääda.

image

Ajagraafikust olime sel hetkel juba niigi üle läinud, ent sõitsime ruttu edasi Tudu poole. Tudus vaatasime üle Tudu käsitöö-tare olukorra. Kohtusime muuseumi asutajaga, kes oli muuseumit töös hoidnud 20 aastat, kuid kelle elutöö on hävinemisohus olnud juba 7 aastat. Hoone, kus esemed on välja pandud, on väga kurvas seisus, kuna hoone katus laseb vett läbi ning põrandki on mõnedes kohtades läbi vajunud. Vaatasime üle ka Tudu rahvamaja, kuhu saaks Tudu käsitöö-tare esemed parematesse tingimustesse paigutada.

image

Olime ajagraafikust maas ning mõttetöögi oli aeglustunud, mistõttu tegime lühikese ja kiire lõunasöögi külalislahkes Jaama Trahteris. Pärast rikkalikku lõunasööki kiirenes ja elavnes seltskond ning me liikusime Viru-Jaagupi muuseumisse. Muuseumi väljapanek oli süstematiseeritud ja nimekiri esemetest oli ka koostatud, mida teistes muuseumites ette ei tulnud.  Vaatlesime üle pastoraadi hooned, kuhu idee poolest valla keskse muuseumi teha saaks. Kahtlemata on tegemist ajalooliselt tähtsate hoonetega, ent nende seisukord oli oodatust nukram.

image

Jätkasime oma teed Kadila poole, mis üllatuslikult on kaardilt välja jäänud. Sealses endises koolimajas asub raamatukogu, noortekeskus ning ka muuseum erinevate tubadega. Muuseumitubades leidus huvitavat kraami, mida saaks kindlasti väga paljudele tutvustada. Siiski pani muretsema hoone kolmanda korruse kütmata olukord, mis võib tulevikus kahjustada esemeid. Tegime Kadila ilusa seltsimaja ees ka ühise foto ning seejärel sõitsime tagasi Vinni vallamajja ümarlaua taha kokkuvõtteid tegema.

image

Ümarlaua taga valgustasime üle meie ringreisi tagamaad ning andsime kogukonnale kokkuvõtted seni tehtud tööst ja ideedest, kuidas edasi liikuda ning mis suunas peaks edasise muuseumide saatuse suhtes tegutsema. Kogukond jagas oma arvamust ning seda arvesse võttes, saame jätkata muuseumide lõimimise kavandamisega. Päev oli pikk, aga produktiivne.


Teksti autor on Gertrud Sults, LTI rekreatsionikorralduse (MA) eriala tudeng.

Projektis osaleb neli juhendajat (ÜTI ja BFM) ja 16 üliõpilast erinevatelt erialadelt (riigiteadused, õigus, rekreatsioon, pedagoogika, linnakorraldus, haldus- ja ärikorraldus). Täpsem info projekti kohta: https://elu.tlu.ee/project/398