Teade

Esita ELU idee varakult ja osaled stipendiumi loosimises!

Sul on põnev idee, mida pole veel jõudnud teostada? Sulle meeldib koostöö inspireerivate üliõpilaste ja õppejõududega? Esita ELU projekti idee varakult elu.tlu.ee ja osaled 5x1000 euro suuruse stipendiumi* loosimises! 

ELUala

Sul on põnev idee, mida pole veel jõudnud teostada? Sulle meeldib koostöö inspireerivate üliõpilaste ja õppejõududega? Esita ELU projekti idee varakult elu.tlu.ee ja osaled 5x1000 euro suuruse stipendiumi* loosimises

 

Stipendiumi loosis osalemiseks esita projekti idee hiljemalt 14. detsembriks. Stipendiumi eesmärgiks on toetada juhendajate professionaalset arengut konverentsil, seminaril või mõnel muul välislähetusel osalemiseks 2019. kalendriaastal. ELU projekti ideid on võimalik esitada kuni 14. jaanuarini, kuid

idee varakult esitamise eeliseks on:

 • põhjalik tagasiside ja piisav aeg projekti idee täiendamiseks;
 • tugi teisest instituudist kaasjuhendaja leidmiseks;
 • piisav aeg kaasjuhendajaga koostöös projekti ettevalmistamiseks (kuidas koosjuhendamine toimib, millised on vajaminevad kompetentsid jne);
 • piisav aeg välispartneriga koostööks või selle leidmiseks (juhul kui soovitakse kaasata);
 • võimalus võita 1000-eurone professionaalse arengu stipendium vabalt valitud sihtkohta. Stipendium hüvitab lähetuskulud 1000 euro ulatuses. 

 

Loosimine toimub rektori uusaastavastuvõtul  7. jaanuaril.

 

 

*Stipendiumil osalevate projekti idee kavandite kriteeriumid:

 • ELU projekti idee kavand peab olema elu.tlu.ee esitatud hiljemalt 14. detsembriks.
 • Projekti idee kavandis kirjeldatakse lühidalt projekti eesmärki, sisu, olulisust ja milliseid tegevusi see hõlmab.
 • Projeki idee kirjelduses on väljatoodud kuidas toimub probleemi mõtestamine erinevate erialade perspektiividest (kokkupuutekohad, teoreetilised ja metodoloogilised alused jne)
 • Projekti idee kirjelduses on väljatoodud teaduspõhine lähenemine (millistele allikatele tuginetakse, andmekogumise metoodika ja selle analüüs, projekti läbiviimise metoodika jne);
 • Kirjeldatakse koostööd teisest instituudist või akadeemilisest suunast kaasjuhendaja(te)ga (juhul kui kaasjuhendajat ei ole, siis millise valdkonna esindajaga soovitakse koostööd teha).
 • Projekt alustab tööd kevadsemestril 2019.

 

 

Esitan ELU projekti idee!