Teade

Robotitega maailma päästma

Käesoleva ELU kursuse raames tegeletakse globaalsete väljakutsete lahendamisega, mis on seotud kliima, vee, mulla, õhu ning bioloogilise mitmekesisuse jätkusuutlikkusega, kasutades selleks digivahendeid.

Õppevara testiti kooliõpilastega

Projekti “Robotitega maailma päästma” eesmärk oli testida digitaalseid õppematerjale, kuhu olid integreeritud robootikavahendid. Õppevara testiti kooliõpilastega ning saadi tagasiside täienduste ja paranduste näol, mis aitasid kaasa hea õppematerjali koostamisele. Hõlbustamaks õpetajate seas projektis käsitletud robootikavahendi kasutuselevõttu, koostati õpirobotile eestikeelne kasutusjuhend. Lisaks valmis muinasjutt ja õppevideo teadvustamaks ookeaniprügi olemasolu ning looduskeskkonna hoidmise vajalikkust. 

Tänases ühiskonnas on oluline leida uusi viise õpitulemuste saavutamiseks ning sarnased projektid on tänuväärt ettevõtmised, et tõsta õpetajate ja lastevanemate teadlikkust digitehnoloogia ja robootika valdkonnas ning nende kasutegurist ainetundides. Digiõppevara kasutamine ainetundides aitab õpilastel arendada koostööoskust, mida saab pidada üheks oluliseks 21. sajandi oskuseks.

Arendamisel võtsid osa Gerda Dontsov-Kenk, Katrin Vadi, Fred Lehing, Lauri Raus, Evelin Välba. 

Loe lähemalt siit