Seitsmes Põhja- ja Baltimaade rändekonverents keskendub rändepoliitika väljakutsetele

Konverents keskendub rändepoliitika väljakutsetele ja eelkõige hariduse rollile sisserändajate lõimumisel vastuvõtvate riikide ühiskonda ja tööturule.

konverents

KUMU kunstimuuseumis toimub 29. märtsil 2019 Põhja- ja Baltimaade rändekonverents “Haridus ja lõimumine”.

Migratsiooni ja lõimumisega seonduvad väljakutsed on jätkuvalt üheks põhiteemaks ühiskondlikus debatis nii Balti- ja Põhjamaade piirkonnas kui ka globaalselt. Haridus on neis avalikes aruteludes tõusmas üheks olulisemaks lõimumisega seotud põhiteemaks, mis leiab ulatuslikku kajastust meedias ja poliitilises debatis. Uuringud kinnitavad, et hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse piirkondlikest, rahvuslikest ning sotsiaalsetest erinevustest sõltuvad paljuski inimeste elu- ja töökohad ning ühiskonna sidusus.

Konverentsi korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tartu Ülikool, Eesti Vabariigi Siseministeerium ja Euroopa Rändevõrgustiku Eesti Kontaktpunkt.

Konverents põhineb värskete akadeemiliste uuringute tulemustele, kogemustele ja seni rakendust leidnud praktilistele lahendustele ning rände ja lõimumise ekspertide ettekannetele Põhja- ja Baltimaadest. Konverentsi eesmärgiks on tugevdada rändealast uuringutel põhinevat koostööd Põhja- ja Baltimaades, keskendudes teadmiste ja kogemuste vahetusele rände- ja lõimumisvaldkonnas ning aidates seeläbi kaasa Põhja- ja Baltimaade piirkonna jätkusuutlikule tasakaalustatud arengule.

Konverentsile on võimalik registreeruda kuni 20. märts või kuni kohti jätkub.

Täpsem info ja registreerumine konverentsi veebilehel.