Teadus

ACCOMPLISSH tunnustas Tallinna Ülikooli mõjukaid projekte

Õpilasi kaasav haridusuuendus, kohaliku elu korraldamise loometalgud Võrumaal ja stereotüüpidega võitlev meediakampaania on kolm Tallinna Ülikooli projekti, mis pälvisid 12. veebruaril teaduse mõjukuse töötoa raames korraldatud võistlusel rahalise preemia.

seminar

Võistluse eesmärk oli tõsta esile ülikooli ning teiste valdkondade esindajate koostöös tehtavaid projekte, millel on tuntav ühiskondlik mõju. Näiteks korraldati ühe hinnatud projekti raames Võrumaal loometalgud, milles kohalikud elanikud töötasid välja ideid vajalike teenuste paremaks korraldamiseks kogukonna toel. Seal välja pakutud ideedest on nii mõnigi juba töös ning muutmas kohalikku elu.

Kokku jagati välja kolm preemiat: 3000-eurose peapreemia sai haridusuuendusprojekt Glocally Transformative Learning, mille eestvedaja on Haridusuuenduse Keskuse spetsialist Maarja Hallik. Tuhandeeurosed preemiad pälvisid stereotüüpide murdmisele suunatud meedia- ja koolitusprojekt Break, mis viidi läbi Tallinna Ülikooli koostöös Rahvusringhäälingu ja võrdõiguslikkuse voliniku bürooga, ning projekt CoSIE, mille Eesti-poolsed partnerid on Tallinna Ülikool, Võrumaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ Helpific.

esitlus
esitlus

"Kõik need projektid on head näited akadeemilisest tööst, mille eesmärk on ühiskondlik mõju," sõnas Rootsis asuva Dalarna ülikooli professor Jonas Stier, kes oli žürii liige ning viis üritusel läbi ka töötoa ülikooli ja teiste valdkondade esindajate koostöö tõhustamise kohta. Tema sõnul arvestati võitjate valikul projekti senise ja potentsiaalse tulevase mõjuga ühiskonnas, selle läbi viimise süstemaatilisusega ja idee algupärasusega.

Ürituse algatas Euroopa Liidu rahastusega projekt ACCOMPLISSH, mille eesmärk on edendada ülikoolide ja teiste sektorite esindajate koosloomet ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning tõsta sotsiaal- ja humanitaarteaduste mõjukust. Projektis osalevad Tallinna Ülikooli poolt ÜTI (Zsolt Bugarszki ja Mariliis Rannama) ning BFM (Arko Olesk).