Tallinna Ülikool tähistab teeneka õigusteadlase Eerik-Juhan Truuvälja sünniaastapäeva

Eerik-Juhan Truuväli

Käesoleval aastal on taasiseseisvunud Eesti esimese õiguskantsleri Eerik-Juhan Truuvälja 85. sünniaastapäev, mille tähistamiseks korraldatakse  24. mail Õiguskantsleri kantseleis kollokvium „Kohaliku omavalitsuse õiguskorra areng ja järelevalve.“

Eerik-Juhan Truuväljast kõneldes rõhutatakse tema põhimõtet hinnata õiglust demokraatliku ühiskonna toimimise alusena. Ta hindas kohalikku omavalitsust kui Eesti riikluse loomise ja taastamise nurgakivi.

Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas sõnas, et tegemist on autoriteetse juristi ja õigusteadlasega, kelle isiklik eeskuju on kujundanud paljusid juriste ja riigiametnikke. Katrin Niglas:“ Eerik-Juhan Truuväljast kõneldes rõhutatakse tema põhimõtet hinnata õiglust ja demokraatliku ühiskonna toimimise alusena ning ta hindas kohalikku omavalitsust kui Eesti riikluse loomise ja taastamise nurgakivi.“ Niglas lisas, et teeneka riigiteadlase auks nimetas Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik ülikooli Mare maja auditooriumi 225 Eerik-Juhan Truuvälja nimeliseks.

MTÜ Polis president Sulev Lääne nimetas Eerik-Juhan Truuväljast rääkides tema olulisust Eesti õiguskultuuri arendamisel ning kohaliku omavalitsuse toimimisel. Sulev Lääne: “Truuvälja roll Eesti Õiguskantsleri institutsiooni taastamisel on hindamatu ja tänaseni on auasi olla tema õpilane.“ Kollokviumi arutelu teemad on ajalugu, tänapäeva väljakutsed ja võimalikud tulevikulahendused. Kollokviumil võtavad sõna esindajad Riigikogust, Õiguskantsleri kantseleist, ministeeriumidest, kohalikest omavalitsustest ning Põhiseaduse Assamblee VII toimkonnast.

Ülevaade Eerik-Juhan Truuvälja eluteest

Kollokviumi kava