Audiovisuaalse meedia õppekava

Audiovisuaalne meedia

Audiovisuaalse meedia eriala on ingliskeelne õppekava, kus on võimalik õppida väga rahvusvahelises seltskonnas. Õppekava fookuses on meedia baasteadmised, -oskused ja loomevõime arendamine dokumentaal- ja lavastuslike filmide tegemisel.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris 2400

Antav kraad Bachelor of Arts in Humanities

Keda ootame õppima?

Ootame loominguliste kalduvuste, sotsiaalsete- ja kultuurihuvidega noori, kes tahavad edaspidi töötada audiovisuaalmeedias - televisoonis, filmitootmises jm.

Miks tulla meile õppima?

Ennekõike selleks, et asuda omandama huvipakkuvat eriala. Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis (BFM) saab seda teha multikultuurses rahvusvahelises keskkonnas koos õppejõudude ja kaastudengitega paljudest riikides. 

Meedia õppekavas on hea tasakaal praktiliste ja teoreetiliste ainete vahel ning suur rõhk on ka rühmatööl. Omandatud erialase inglise keele oskus avardab rahvusvahelisi karjäärivõimalusi.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

BFMi üliõpilaste kasutuses on vastvalminud professionaalne stuudiokompleks ning nüüdisaegne tele- ja filmitehnika, mida kasutatakse loominguliste projektide elluviimisel.

 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Audiovisuaalse meedia bakalaureuse õppekava kestus on kolm aastat, mille jooksul õpitakse kõike läbi praktika. Eriala õpetamises lähtume praktiseerimise olulisusest, et vajalikud oskused kindlasti omandataks. See tähendab, et tudengid saavad ise teha lühifilme, dokumentaale, muusikavideoid ja reklaamvideoid.

3 aastase programmi filosoofiaks on “õppimine läbi tegemise”, mis pakuvad tudengitele läbilõike eri audiovisuaalsete vormide tootmise eri etapid. Tudengid saavad prakitilise kogemuse kuidas arendada ja toota töid eri formaatides.

Iga semester töötavad tudengid eri projektidel nagu:

 • Dokumentaalfilmid ja Telesaated
 • Live TV
 • Loominguline dokumentaalfilm
 • Reklaam
 • Telesari
 • Muusikavideo 

+ lisaks palju muid ülesandeid

Kolmas aasta keskendutakse lõputöö arendamisele mis võib olla lühifilm, muusikavideo, dokumentaal või teleformaadi saade.

Programmi fookuses on LOO JUTUSTAMINE nende eri audiovisuaalsetes vormides: dokumentaal / lavastusik narratiiv / sari /  multikaamera / televisioon / reklaam/ korporatiiv / muusikavideod jpt.

Õpingute ajal keskendutakse kolmele elemendile: LOO JUTUSTAMISOSKUS, LOOVUS ja PROJEKTI ARENDAMINE.
Tudengid töötavad projektidega nende kontseptsioonist loo arendamise, projekti esitamise, paketi koostamise, võtte ja järeltootmiseni

Sisseastumisel tuleb valida üks kahest moodulist: loov või tehniline. Loovmooduli tudengid õpivad stsenaristikat, režiid, režissööri assisteerimist ja produktsiooni. Tehnilise mooduli tudengid õpivad operaatoritööd, montaaži, heli salvestust ja -disaini, valgustust ja värvimääramist. 

Loominguline moodul
- Stsenaristika
- Produktsioon
- Režii
- Režissööri assistent
Tehniline Moodul
- Montaaž
- Operaator
- Helirežissöör
- Platsiheli
- Värvimääraja

Kõik tudengid saavad alusteadmised filmitegemisest alatest stsenaristikast, paketi kokku paneku, tootmise ja järeltootmiseni end valitud mooduli sees saavad nad süvendatud erialast teavet.

Õpe toimub rahvusvahelisest keskkonnas kus tudengid töötavad koos eri riikidest pärit õppejõudude ning õpilastega. Programm pakub nii praktilist kui teoreetilist õpet. Tudengite projektid arendatakse ja toodetakse meeskondades kasutades uusimat tehnoloogiat ja ruume. Õpilased õpivad kasutama rahvusvahelises tööstuses kasutatavaid programme nagu ProTools, Davinci Resolve Studio ja stuudio ning platsitehnikat alates DSLR fotokatest ARRI Amira kaamerani.
 

Tutvu õppekavaga ÕISis

Vastuvõtt

Üldised nõuded:

Õppekaval on 40 õppekohta. Vastuvõtueksami tulemus 75 ja enam punkti tagab kandidaadile õppekoha. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel lävendi ületanud kandidaatidega. 

Audiovisuaalse meedia eriala vastuvõtueksami osad 2024. aastal on:

 • varasemate tööde portfoolio, CV ja filmograafia - 30%
 • loovülesanded (saadetakse emailile) - 35%
 • intervjuu - 35%

Loovmoodulile kandideerijate portfoolio nõuded:

1. Motivatsioonikiri (PDF fail) 

2. CV - muuhulgas ka varasemad kogemused kunsti, filmi, kirjanduse vm audiovisuaalse aspektiga valdkondades (PDF fail)

3. Filmograafia - nimekiri filmidest, kus oled osalenud ja mis rollis.
Filmi nimi, valmimise aasta, lavastaja, sisseastuja roll(id) projektis (PDF fail)

4. 10 loomingulist fotot. Lisa fotod Drive’i lingina, JPG formaadis

5. Lühifilm/video (maksimum 15 minutit) Link veebilehele (YouTube, Vimeo, Google Drive või analoogne). Instagram, TikTok vm registreerimist nõudvad lingid pole aktsepteeritavad. Täpsusta oma positsioon (lavastaja, produtsent, stsenarist vm).

6. 6. Enda tehtud tööd. Essee, stsenaarium, käsikiri, luuletus jne, mis peaksid meile näitama teie loomingulist väljendusoskust kirjakeeles (kohustuslik) (ühes PDF-failis), lisaks illustratsioonid, maalid, installatsioonid jms (valikuline).

Kogu portfoolio sisu peab olema ingliskeelne (vajadusel subtiitritega).

Portfoolio struktuur:
- CV, filmograafia, motivatsioonikiri ühes kaustas
- Fotod ühes kaustas
- Videomaterjalid jm loovtööd ühes foldris (PDF failina)

Kogu nõutava portfoolio sisu tuleb esitada Drive’i lingina.
NB! Drive'i kaustale/lingile peab olema tagatud juurdepääs ilma registreerimata/eraldi kutseta!
 

Tehnilisele moodulile kandideerijate portfoolio nõuded:

1. Motivatsioonikiri (PDF fail)

2. CV - muuhulgas ka varasemad kogemused kunsti, filmi, kirjanduse vm audiovisuaalse aspektiga valdkondades (PDF fail)

3. Filmograafia - nimekiri filmidest, kus oled osalenud ja mis rollis.
Filmi nimi, valmimise aasta, lavastaja, sisseastuja roll(id) projektis (PDF fail)

4. Kandidaat peab valima või tegema 10 fotot järgmiselt:

 • 2x portree
 • 2x maastik/linnapilt
 • 2x vaikelu
 • 2x igapäevaelu
 • 2x vabateema, kandidaadi valikul

Portfooliosse võib lisada nii värvilisi kui ka mustvalgeid fotosid. Lisa fotod Drive’i lingina, fotod peavad olema JPG formaadis.

5. Audiovisuaalne portfoolio (heli, video, töötlus). Valige oma parimast tööst kuni 10 minutit. Kaustale/lingile peab olema tagatud juurdepääs ilma registreerimata.

6. Valikuline: Drive link või kodulehe link (YouTube, Vimeo või analoog). Instagram, TikTok vm registreerimist nõudvad lingid pole aktsepteeritavad) tehtud töödele (filmid, fotod, muusika) jne. 

Kogu portfoolio sisu peab olema ingliskeelne (vajadusel subtiitritega).

Portfoolio struktuur:
CV, filmograafia, motivatsioonikiri ühes foldris
Fotod ühes foldris
Videomaterjalid ühes foldris (PDF failina)

Kogu nõutava portfoolio sisu tuleb esitada Drive’i lingina.
NB! Drive'i kaustale/lingile peab olema tagatud juurdepääs ilma registreerimata/eraldi kutseta!
 

Vastuvõtueksami üldine struktuur:

I voor: Kandidaadid peavad SAISi üles laadima oma motivatsioonikirja, CV, filmograafia ja portfoolio hiljemalt avalduste esitamise tähtajaks.

II voor: Kaks loovülesannet. Kandidaadi SAISi sisestatud e-mailile laekub esimese loovtöö kirjeldus, mille täitmiseks on kandidaadil aega 90 minutit. Kui esimene loovülesanne on tagasi saadetud, laekub kandidaadile uus töökirjeldus, mille täitmiseks on kandidaadil aega 24 tundi.

III voor: Individuaalne vestluste aeg teavitatakse igale kandidaadile e-mailile. Igale kandidaadile on vestluseks komisjoniga ette nähtud 15 minutit.

Hindamiskriteeriumid 

Hindame esitatud töid ja kandidaadi kaasatust audiovisuaalse meedia valdkonda, samuti huvi filmitegemise vastu. Hindame kandidaadi oskust töötada meeskonnas ja meeskonnatööga seotud tegevusi, samuti eneserefleksioonivõimet oma töö kohta..

Näidisküsimused: 

1. Loomingulisus ja väljendusoskus:
Reflekteeri oma protfoolios olevaid töid.

2. Tehnilised oskused:
Tehniline moodul:
Eksponeeri oma tehnilisi oskusi. Teie teadmised audio-, video- ja montaažitehnika vallas.  
Loominguline moodul: 
Sinu kogemused kirjutamise, näitlejate juhtimise, kaamera tööga jne.

3. Kommunikatsioonioskus:
Oskus väljendada oma ideid ja kirjeldada oma loomingulist protsessi.

4. Audiovisuaalse tööstuse trendid:
Tehniline moodul:
Teadmised audiovisuaalse meedia uusimate tehniliste ja loominguliste trendide osas.
Loominguline moodul:
Teadmised hetkel valitsevate trendide, filmitegijate, festivalide, telesarjade ning filmižanrite osas.

5. Kirg valdkonna vastu:
Kuidas sinu soovid ja kaugemad eesmärgid on seotud kirega audiovisuaalse meedia valdkonna vastu.

6.  Meeskonnatöö:
Kirjelda oma meeskonnatöö oskusi ja kogemusi. 

7.  Adapteerumisoskus ning võime tagasisidet vastu võtta: 
Kuidas suudad adapteeruda ja kriitikale reageerida kiiresti arenevas tööstuses.

Loovülesanded saadetakse kindlaks määratud ajal. Põhjendatud juhul saab kandidaat paluda uut loovülesande esitamise aega. Selleks tuleb kirjutada aadressile media@tlu.ee. NB: Intervjuu aega pole võimalik muuta.

Sisseastumise üldine ajakava 2024

Vastuvõtueksamite info ja ajakava

Miks BFM?

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut on parim koht meedia õppimiseks, sest:

 • BFMis on Eesti moodsaim meedia ja kommunikatsiooniõppe võimalus koos oma ala parimate professionaalidega. 
 • BFMi tudengid, vilistlased ja õppejõud on noppinud auhindu nii reklaami- kui filmimaailmas, saanud stipendiume nii välismaistelt organisatsioonidelt kui Eesti Kultuurkapitalilt. 
 • Instituut osaleb erinevates ja ülipõnevates uurimisprojektides nii rahvusvahelise teaduskoostöö kui ka rakendusuuringute vallas. 
 • BFMis saad kasutada moodsat tehnikat, arvutiklasse, saad osa mõnusatest üritustest ja asjalikest aruteludest. 
 • BFM on noor, innovatiivne, paindlik, rahvusvaheline, mitmenäoline, paljukeelne ja väga-väga sõbralik akadeemiline kodu uudishimulikele ja innustunud õppijatele.
 • BFMis on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas.
 • Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris.
 • Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma Supernova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on võimalik liituda BFMi segakooriga.

Lisaks on eriala lõpetanutel suurepärane ja laiahaardeline portfoolio audiovisuaalsete materjalidega, mis edaspidiseks karjääriks kindlasti vajalik on. 

NB! Võimalik on taotleda ka stipendiume.

Audiovisuaalse meedia tudeng Jennifer Marisse Cohen räägib videos, miks ta valis just selle eriala; mida audiovisuaalse meedia erialal õppida on võimalik ning kui palju talle BFMis meeldib. Vaata edasi:

 

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Meedia õppekava on lõpetanud teiste seas näiteks Raadio 2 peatoimetaja Heidy Purga, telesaatejuht Toomas Luhats, filmirežissöör Liina Paakspuu, teleprodutsent Jevgeni Supin, telerežissöör Hanna Šein-Meier, telekanali kommunikatsioonispetsialist Heili Klandorf, filmitehnika innovaator Kaspar Kallas. Õppekava rahvusvahelised vilistlased tänaseks tuntud telenäod Läti ja Leedu teleekraanidel.

Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetajad leiavad esmataseme tööd loovates ajakirjanduslikes, toimetamis- ja režiiametites, samuti produtseerimise ja tootmiserialadel televisioonis ja filmitootmisfirmades nii avalikus- kui erasektoris.

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureusetase annab põhiteadmised selleks, et jätkata erialaõpinguid Balti filmi, meedia ja kunstide magistrantuuris, mõnel teisel seotud erialal Tallinna Ülikoolis või mujal. Edasi õppida on võimalik ka paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel.

Õppejõud

Loenguid annavad tuntud Eesti filmitegijad, kelleks on näiteks Arvo Iho, Marianna Kaat, Dirk Hoyer, Jüri Pihel ja Indrek Treufeldt.

Võta ühendust!

Maria-Silvia Kaarep

Õppenõustaja ja -spetsialist

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 61 99 928

E-postmedia@tlu.ee

Sarnased erialad

Ristmeedia

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Ristmeedia eriala on segu audiovisuaalsisu loomisest, loo jutustamisest ja meediamajandusest. Õppes keskendutakse nii teoreetilisele kui ka praktilisele.

Kui otsustad ristmeedia õppekava valida, õpid loo jutustamist, nii et see liigub eri suundades ja eri platvormidel. Näiteks võib lugu tutvustada filmina, laiendada teleseriaalidena ja lõpuks isegi elava esitlusena.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Päevaõpe
2250
Vaata eriala

Filmikunst

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

BFMi filmikunsti õppekava on ainus koht Eestis, kus on võimalik erialase spetsialiseerumisega filmikunsti õpet läbida.

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel
42
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala