Reklaami ja suhtekorralduse õppekava

Reklaam ja suhtekorraldus

Meie moto: „Ei mingit keskpära!” väljendab nii meie ootusi oma tulevastele üliõpilastele kui ka meie tudengite üldist ellusuhtumist. Eelkõige ootame õppima avatud maailmakäsitlusega inimesi, kes tahavad olla tuleviku Eesti kujundajad kõige laiemas mõttes. Mõistagi peaks erialale kandideerija olema loomingulise ja otsiva vaimuga, ühiskonnast huvituv, analüütilise pilguga, suuteline tööd tegema ning õppima, samuti olema valmis suhtlema erinevate inimestega kõikvõimalikelt elualadelt.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 35 tasulist

Antav kraad sotsiaalteaduse bakalaureus

Alates 2022/23 õppeaasta vastuvõtust toimub erialal osakoormusega õpe*. Osakoormusega õppel on semestri hind ainepunkti põhine (orienteeruvalt 1500 eurot semester).

*Osakoormusega õppes on õppeaeg pikendatud, seega pakub see tudengile rohkem paindlikkust. See sobib hästi töötavale tudengile või neile, kelle päevad on muul moel hõivatud  –  sest nii saab õpinguid ja elu paremini siduda. Õppetöö toimub peamiselt õhtupoolikuti (alates 16.15). Osakoormuse puhul tuleb tudengil läbida aastas vähemalt 30 EAP-d (täiskoormuse 60 EAP asemel) ning õpe on tasuline.

Meie õppekava vilistlaste kogemusele toetudes saab kinnitada, et need õpingud tagavad töö, mis toidab - kommunikatsiooni ja turundusteadmistega, praktiliste oskuste ning loominguliselt läidetud spetsialiste oodatakse nii äri- kui avalikus sektoris, sest karjäärivõimalused on avarad ning inimesed liiguvad oma ametis erinevate kogemuste toel hoogsalt edasi.

Miks tulla meile õppima?

Reklaam, suhtekorraldus, imago- ja mainekujundus, propaganda, turundus ning kommunikatsioon – nende mõistete taga olevad teadmised ja oskused on praegu rakendatavad igal elualal ja nõudlus spetsialistide järele on suur. Reklaami ja suhtekorralduse õpe sisaldabki selle avara tegevusvaldkonna teadmisi ja kogemusi.

 

Kui Sa tunned, et Sinu tulevane töö peaks andma võimaluse olla loominguline ning hea sissetulekuga, muuta paremaks meie elu ja ühiskonda, teostada oma ideid ning ettevõtlikku vaimu, siis oledki leidnud oma eriala! See on loovus, mis tasub ära!

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis leiad parimad oma ala õppejõud, praktikavõimalused,  erialase  kirjanduse ja muud allikad; käeulatuses on praktiliste töö- ja õppeülesannete tegemiseks vajalik tehniline baas. Ideid saad teostada  erinevate tehniliste vahendite abil pliiatsist ja nutiseadmetest kaamerate ja stuudiotehnikani. Juba õpingute käigus saad töötada päris klientidega ning teha reaalseid projekte.

Soovi korral saad end täiendada teistes Euroopa ülikoolides, kellega meil on sõlmitud partnerlepingud. Mitmed meie üliõpilased on seda võimalust kasutanud ning saanud väärtuslikke kogemusi. 

Õpingud lõpetanud noored spetsialistid tunnevad valitud eriala teoreetilisi aluseid, nad oskavad analüüsida ühiskonnas toimuvaid protsesse ning mõtestada neid organisatsiooni või kliendi huvidest lähtuvalt. Samuti on nad valmis iseseisvalt läbi viima vajalikke uuringuid ning tegema nende tulemustest lähtuvaid informeeritud otsuseid, et pakkuda lahendusi kliendi probleemidele või toetada teda tema eesmärkide saavutamisel võimalikult efektiivselt ning innovaatiliselt. 

Õpingud lõpetanul on praktilised oskused sh teadmine, kuidas juhtida projekte, rakendada oma töös tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonialaseid tehnoloogiaid, kasutada video- heli- ja stuudiotehnikat, rakendada asjakohast tarkvara, luua ja juhtida infokeskkondi. Seega - on olemas esmased teadmised ja oskused, et oma loovust ja ratsionaalsust parimal võimalikul moel teostada. 

 

Kuhu edasi?

Kui soovid õpinguid jätkata, siis on kõige erialalähedasemaks valikuks Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi avatud magistrikavad. Jätkata võid  ka  paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel aga ka nt magistriõpe TLÜ partnerülikoolides välismaal. Üldiselt – kõik sõltub õppija enese soovidest ning initsiatiivist.

Kui soovid siirduda tööle, siis juba 25 aastase kogemuse põhjal võime väita, et meie lõpetajad leiavad tööd reklaami-, kommunikatsiooni- ja suhtekorralduse agentuurides, eraettevõtetes, riigiasutustes või kolmanda sektori organisatsioonides spetsialistide või nõunikena. Samuti on meie lõpetajate hulgas palju ettevõtjaid, kes on osavad turundama oma tooteid, teenuseid, aga ka loomingut.

Loe meie vilistlase Liisa Kivirähu teekonnast turundusmaailmas

Reklaami ja suhtekorralduse eriala kuraator Tiina Hiob ja avalike suhete lektorreklaami ja suhtekorralduse podcast Mart Soonik osalesid TLÜ tudengite poolt loodud taskuhäälingus "Raadiolabor" ning andsid mõlema suuna kohta põhjaliku ülevaate. 

Kuula episoodi siit

Õpingud

Õpingud lõpetanud noored spetsialistid: 

 • tunnevad valitud eriala teoreetilisi aluseid, 
 • nad orienteeruvad ühiskonnateooriates ning mõistavad nende tähendust ühiskondliku mõtte ja kommunikatsiooni-meediavaldkonna ajaloos, ühiskondlikes ja meediapraktikates,
 • nad oskavad analüüsida ühiskonnas toimuvaid protsesse ning mõtestada neid organisatsiooni/kliendi huvidest lähtuvalt, 
 • suudavad iseseisvalt viia läbi uuringuid ning teha nende tulemustest lähtuvaid otsuseid, 
 • oskavad näha suhtekorralduse ja reklaami ühisosa ja erinevusi ning pakkuda strateegilisi lahendusi kliendi jaoks,
 • omavad tänapäevaseid teadmisi turundusest sh digiturundusest ja ka uusimatest tehnoloogiatest selles valdkonnas,
 • neil on oskused rakendada oma töös tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonialaseid tehnoloogiaid, 
 • neil on baasteadmised AV tootmise korraldusest, põhilisest tehnikast, tehnoloogiast ning nad oskavad kasutada asjakohast tarkvara, 
 • neil on kogemused info edastamiseks, loo jutustamiseks erinevatel platvormidel ning erinevaid vahendeid kasutades, 
 • nad on kogenud reklaamitööstuse või suhtekorralduse valdkonna säravamate spetsialistide juhendamisel erialase töö köögipoolt: praktika töökohtadel, loovtöö meistriklassid, osalemine reaalsetes erialaga seotud projektides töötades ühise eesmärgi nimel koos kliendiga.

Lisaks on meie lõpetajatel mitmekesine tutvuskond, palju erialakaaslastest kolleege ning sõpru. Meie vilistlased hoiavad kokku ning toetavad üksteist ka hilisemas tööelus.

Tutvu õppekavaga ÕISis

Õppejõud

Loengutes ja seminarides kohtud nii mõnegi erialaspetsialistiga, kelle hulgas on Tiina Hiob, Alar Pink, Esta Kaal, Andres Jõesaar, Aivar Voog, Priit Hõbemägi, Kristel Abel ja Mart Soonik.

Tiina Hiob on reklaami ja imagoloogia õppekava üks loojatest, selle õppekava kuraator ja juhtiv õppejõud.

TLÜ reklaamiõppega on ta olnud seotud selle algusaegadest alates koos Talis Bachmanni ja Linnar Priimägiga. Tema käsitlusaladeks on üldistatult reklaamiteooria ja -psühholoogia, visuaalne kommunikatsioon ning brändikujundus.

Eksperdina on ta kaasatud reklaamikampaaniate hanke- ning hindamiskomisjonides, reklaamiauhind „Kuldmuna“ žüriides, Eesti Tarbijakaitseameti reklaami nõukojas.

Tiina Hiob Eesti Teadusinfosüsteemis

 

 


Alar Pink on suurte kogemuste turundaja, koolitaja ja esineja. Üle kahekümne aasta turunduse juhtimise kogemusega oma ala spetsialist. Suur rahvusvahelise turunduse juhtimise kogemus. Toonud edukalt koos meeskonnaga turule üle 600 uue toote. Valdab tänapäevaseid turundusmeetodeid ja tehnoloogiaid.

Alar Pink Eesti Teadusinfosüsteemis


Andres Jõesaar on BFMi meedia ja kommunikatsiooni suuna juht ning ristmeedia dotsent. Lisaks õppejõutööle on ta ka Tallinna Ülikooli arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal. Paralleelselt on Jõesaar seotud ka meediauuringute osakonnaga ERRis.

Andres Jõesaarel on pikaaegne kogemus meedia- ja telekommunikatsioonitööstuses, eelkõige meediamajanduses ja juhtimises. Tema uurimisvaldkondadeks on samuti meedia juhtimine ja meediamajandus, meediapoliitika sh ringhäälingupoliitika, meediauuringud, meedia, ristmeedia ja ristmeedia tootmise õpe. Jõesaarel on Tartu Ülikooli doktorikraad meedias ja kommunikatsioonis.

Jõesaar oli üks erakanali "Reklaamitelevisioon" asutajatest ja hiljem ka AS-i TV3 peadirektor. Aastatel 2000–2011 oli Jõesaar Tele2 Eesti AS äriklientuuri- ja meediateenuste direktor. 

Andres Jõesaar Eesti Teadusinfosüsteemis


Esta Kaal (MA) on omandanud kõrghariduse majanduse ning sotsiaalteaduste valdkonnas, meedia ja kommunikatsiooni alal, Tartu Ülikoolis. Tänaseks on ta töötanud kommunikatsiooni uuringute valdkonnas nii erasektoris kui akadeemilises organisatsioonis kokku üle 25 aasta.

Tema rakendusuuringute alane kompetents on pärit AS Emorist, kus ta kommunikatsiooni uuringute osakonna juhina vastutas uuringuprojektide disaini, analüüsi ja klientide nõustamise eest.  Peamiselt meedia ja reklaami agentuuride, telekommunikatsiooni, panganduse, ravimi-, tubaka- ja autotööstuse klientidelt tulnud uurimisülesanded olid seotud tarbijate käitumise, vajaduste ja motivatsiooni ning kommunikatsiooni kampaaniate eel- ja järeluuringutega. 2012. aastast alanud töösuhe Tallinna Ülikooliga andis tõuke ja võimalused täiendada end akadeemilise uurimistöö valdkonnas. Nii võib öelda, et uuringu meetodite ja metoodikate valdkonnas on tema akadeemilised teadmised ja praktilised oskused suurpärases tasakaalus. 

Täna õpetab Esta Kaal Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni uuringute meetodeid ja metodoloogiaid, juhendab tudengite lõputöid ning interdistsiplinaarseid projekte. Lisaks õppetööle ülikoolis osaleb ta akadeemilistes uuringuprojektides, avaldab artikleid ning on jätkuvalt seotud rakendusuuringutega, olles uuringukonsultandiks avaliku sektori organisatsioonidele.

Esta Kaal Eesti Teadusinfosüsteemis


Priit Hõbemägi on ajakirjanduse õppekava kuraator. Ta on tegutsenud ajakirjanduses üle 20 aasta ning töötanud kokku 15 aastat suurte Eesti ajalehtede – Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ja Õhtulehe peatoimetajana. Tema suur huvi on uus meedia ning ajakirjandusliku sisu digitaalse tootmise tehnoloogilised uuendused - praegusel ajal 360-kraadi video, mobiiliajakirjandus ja virtuaalne reaalsus. Meediakontsernis Ekspress Meedia viis ta läbi Eesti esimese supertoimetuse loomise, kus Eesti Päevalehe, Delfi, Eesti Ekspressi ja Maalehe toimetused ühendati üheks moodsaks ja suureks ajakirjanduslikuks organisatsiooniks. Tegevajakirjanikuna tegutseb ta Eesti Ekspressi kultuurilisa Areen arvamuskülje ja raamatutoimetajana ning Kuku-raadio ühiskondlik poliitilise saate Keskpäevatund saatejuhina. Ta on ka tuntud kolumnist. 2016. aastal pälvis Priit Hõbemägi Eesti Ajalehtede Liidu elutöö preemia.

Facebook
Twitter @priithobemagi


Kristel Abel, lektor, suhtekorralduse õppekava kuraator.

Kristel on õpetanud erinevate ülikoolide suhtekorrralduse tudengeid aastast 2005. Suhtekorraldus on praktiline ala, mis lisaks ka veel pidevas muutumises. Seepärast on ta alati pidanud oluliseks, et kommunikatsiooniaineid loeksid õppejõud, kes on samal ajal ka tegevpraktikud. Kristel on töötanud erinevate avaliku sektori asutuste suhtekorraldajana ning jätkab kommunikatsioonitööd õppejõu ameti kõrvalt. Nii võivad tudengid olla kindlad, et kõik loengutes ja seminarides toodud näited on päris ja aktuaalsed, mitte aastatetagused.


Mart Soonik on õppejõud, kelle seminarid on pigem treeningud kui loengud. Nendes vaagitakse päriselulisi juhtumeid, otsitakse taktikaid strateegilistele eesmärkidele ja lahendatakse aktuaalseid probleemülesandeid kasutades selleks praktikas kinnitust leidnud teoreetilisi mudeleid. Sellele aitab kaasa tema igapäevane konsultandina töötamise kogemus, mil ta erinevate klientide jaoks uurib, analüüsib, koolitab ja nõustab kõige erinevamate murede korral. Tema klientideks on olnud erinevad ministeeriumid, sihtasutused, erasektori organisatsioonid ja vabaühendused. Tallinna Ülikooli õppejõud on Mart Soonik olnud alates 2006. aastast. Teadusmagistrikraadi kaitses ta 2009. aastal Tartu Ülikoolis organisatsioonikommunikatsiooni valdkonnas uurides sihtasutuste kommunikatsiooni. Oma senistes teadusartiklites ongi ta keskendunud pigem organisatsioonide suhtekapitali hindamisele ja reklaami mõju uurimisele. Eelmisel sajandil töötas ta kokku kaheksa aastat ajakirjanikuna, millest suurema osa TV3 uudistetoimetajana. Alates 1998. aastast on ta enne oma ettevõtte (MSMedia OÜ) asutamist töötanud kommunikatsioonijuhina või avalike suhete osakonnajuhina erinevates avaliku-, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides.

Vastuvõtt

Kandidaadil peab olema keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtueksami osad: essee ja loovülesanne 20%, vestlus 80%. 
 

1. voor: essee ja loovülesanne    

Oluline on oskus väljendada oma mõtteid selgelt ning korrektse keelekasutusega, õppekavaga seotud eriala/tegevusvaldkonna problemaatika tundmine määral, mis võimaldab sisukalt kirjutada etteantud teemal; loovülesande lahendamise puhul väärtustame stereotüüpse lahenduse vältimist, arvestamist võimaliku sihtrühmaga, julget väljendusviisi.

Essee ja loovülesande hindamise kriteeriumid:

1. kirjalik eneseväljendusoskus

2. arutlusoskus

3. erialaga seotud lugemus

4. loovülesande lahendus 

Eesti keeles on juba ilmunud päris palju reklaamialast teoreetilist ning praktikale orienteeritud kirjandust (T. Bachmann, L. Priimägi, M. Earls, D. Arieli, M. Markja, C. S. Pearson, K. Raju jt), lisaks maailmatäis ingliskeelseid teoseid. Üllata meid oma lugemusega ning oskusega tänast reklaamitegelikkust jälgida ning mõtestada.

Essee kirjutatakse käsitsi kohapeal (kuni 2 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi.

Essee ja loovülesande koondhindepunkt kujuneb komisjoni poolt nimetatud neljale kriteeriumile antud punktide alusel.

Essee negatiivne tulemus - punkte on 1-10 - ei võimalda edasipääsu vestlusele.

Positiivne tulemus on 11-20 p.
 

2. voor: vestlus

Oluline on oskus väljendada oma mõtteid selgelt ning korrektse keelekasutusega. Sotsiaalsete kompetentside valdamine määral, mis võimaldab sisukat vestlust komisjoniga, motivatsiooni olemasolu õppida valitud eriala ja selle veenev demonstreerimine, suutlikkus täita komisjoni poolt antud ülesannet (sh vaadelda ja analüüsida nähtut).

Vestluse hindamiskriteeriumid:  

1. motivatsioon,

2. analüütiline mõtlemine (suutlikkus märgata ja hinnata detaile, tuvastada seoseid, teha loogilisi järeldusi, põhjendada otsuseid jmt),

3. loominguline mõtlemine (suutlikkus leida uusi seoseid olemasolevate asemel, genereerida uusi ideid olemasolevate ideede kombineerimise, muutmise või uuesti rakendamise kaudu jmt).  

Vestluse koondhindepunkt kujuneb komisjoni poolt kolmele kriteeriumile antud punktide alusel.
 

Sisseastumise üldine ajakava 2024

Vastuvõtueksamite info ja ajakava

Vilistlased

Silmapaistvad vilistlased reklaami ja imagoloogia ning suhtekorralduse erialadelt

 • Alvar Jaakson – UTOPIA loovjuht; 
 • Kent Raju – KALA RUUDUS loovjuht, partner, raamatu "Reklaamitrikk" autor; 
 • Magnus Lužkov – OPTIMIST Grupp, manager; 
 • Alvar Lonks – TABASCO loovjuht; 
 • Alar Pink – end. TERE ja AS KALEVi turundusjuht, TLÜ doktorant; 
 • Indrek Viiderfeldt – TABASCO loovjuht; 
 • Sven Luka – IMAGINE loovjuht;
 • Liisa Kivirähk - OPTIMIST CREATIVE loovjuht.

Miks BFM?

BFMi valimine õpinguteks on parim valik, sest:

 • BFMis on Eesti moodsaim meedia ja kommunikatsiooniõppe võimalus koos oma ala parimate professionaalidega.
 • BFMi tudengid, vilistlased ja õppejõud on noppinud auhindu nii reklaami- kui filmimaailmas, saanud stipendiume nii välismaistelt organisatsioonidelt kui Eesti Kultuurkapitalilt.
 • Instituut osaleb erinevates ja ülipõnevates uurimisprojektides nii rahvusvahelise teaduskoostöö kui ka rakendusuuringute vallas. 
 • BFMis saad kasutada moodsat tehnikat, arvutiklasse, saad osa mõnusatest üritustest ja asjalikest aruteludest. 
 • BFM on noor, innovatiivne, paindlik, rahvusvaheline, mitmenäoline, paljukeelne ja väga-väga sõbralik akadeemiline kodu uudishimulikele ja innustunud õppijatele.

Võta ühendust!

Lina Žuravskaja

Õppenõustaja ja -spetsialist

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 564