Reklaami ja suhtekorralduse õppekava

Reklaam ja suhtekorraldus

Meie moto: „Ei mingit keskpära!” väljendab nii meie ootusi oma tulevastele üliõpilastele kui ka meie tudengite üldist ellusuhtumist. Eelkõige ootame õppima avatud maailmakäsitlusega inimesi, kes tahavad olla tuleviku Eesti kujundajad kõige laiemas mõttes. Mõistagi peaks erialale kandideerija olema loomingulise ja otsiva vaimuga, suuteline tööd tegema ning õppima, samuti olema valmis suhtlema erinevate inimestega kõikvõimalikelt elualadelt.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 15 reklaam + 15 suhtekorraldus

Maksumus semestris 1500

Antav kraad sotsiaalteaduse bakalaureus

Alates 2022/23 õppeaasta vastuvõtust toimub erialal osakoormusega õpe*. Osakoormusega õppel on semestri hind ainepunkti põhine (orienteeruvalt 1500 eurot semester).

*Osakoormusega õppes on õppeaeg pikendatud, seega pakub see tudengile rohkem paindlikkust. See sobib hästi töötavale tudengile või neile, kelle päevad on muul moel hõivatud  –  sest nii saab õpinguid ja elu paremini siduda. Osakoormuse puhul tuleb tudengil läbida aastas vähemalt 30 EAP-d (täiskoormuse 60 EAP asemel) ning õpe on tasuline.

Miks tulla meile õppima?

Reklaam, suhtekorraldus, imago- ja mainekujundus, propaganda, turundus, pakkumine ja müük – nende mõistete taga olevad teadmised ja oskused on praegu rakendatavad igal elualal ja nõudlus spetsialistide järele on suur. Reklaami ja suhtekorralduse õpe sisaldabki selle avara tegevusvaldkonna teadmisi ja kogemusi.

Kui Sa tunned, et Sinu tulevane töö peaks andma Sulle võimaluse olla loominguline ning samas ka tõhus ärilises mõttes, võimalust meie elu ja ühiskonda paremaks muuta, aga ka teostada oma enda ideid ning ettevõtlikku vaimu, siis võib see olla Sinu ala!

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituuti on koondatud reklaami ja suhtekorralduse alaseks õppetööks vajalik kirjandus ja muud allikad, samuti on olemas praktiliste töö- ja õppeülesannete tegemiseks vajalik tehniline baas: Õppijad viivad ellu oma ideid kasutades erinevaid tehnilisi võimalusi pliiatsist ja nutiseadmetest kaamerate ja stuudiotehnikani. Õpingute käigus on juba võimalus töötada päris klientidega ning teha reaalseid projekte. Tõsiseltvõetavat teadmuspotentsiaali kannavad lektorid, õppetöösse on kaasatud tunnustatud praktikud meilt ning mujalt. Mitmed meie üliõpilased on saanud end õpingute jooksul täiendada ka teistes Euroopa ülikoolides, millega on sõlmitud partnerlepingud.

Õpingud lõpetanud noored spetsialistid tunnevad valitud eriala teoreetilisi aluseid, nad oskavad analüüsida ühiskonnas toimuvaid protsesse ning mõtestada neid organisatsiooni või kliendi huvidest lähtuvalt. Samuti on nad valmis iseseisvalt viima läbi uuringuid ning tegema nende tulemustest lähtuvaid informeeritud otsuseid, et pakkuda lahendusi kliendi probleemidele v toetada teda tema eesmärkide saavutamisel võimalikult efektiivselt ning innovaatiliselt.

Selleks on õpingud lõpetanul ka vajalikud praktilised oskused, seal hulgas oskus juhtida projekte, rakendada oma töös tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonialaseid tehnoloogiaid, kasutada tänapäevast video- heli- ja stuudiotehnikat, rakendada asjakohast tarkvara, luua ja juhtida infokeskkondi. Seega – on olemas esmased teadmised ja oskused, et oma loovust ja ratsionaalsust parimal võimalikul moel teostada.

Kuhu edasi?

Kui soovid õpinguid jätkata, siis on kõige erialalähedasemaks valikuks Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi avatud magistrikavad, lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel aga ka nt magistriõpe TLÜ partnerülikoolides välismaal. Üldiselt öeldes – kõik sõltub õppija enese soovidest ning initsiatiivist.

Kui soovid siirduda tööle, siis juba 25 aastase kogemuse aluselt võime väita, et meie lõpetajad leiavad tööd reklaami-, kommunikatsiooni- ja suhtekorralduse agentuurides, eraettevõtetes, riigiasutustes või organisatsioonides esindusspetsialistide või nõunikena ja meediaettevõtete kommunikatsioonispetsialistidena. Samuti on meie lõpetajate hulgas palju ettevõtjaid, kes on osavad turundama oma tooteid, teenuseid, aga ka loomingut.

Õpingud

Õpingud lõpetanud noored spetsialistid: 

 • tunnevad valitud eriala teoreetilisi aluseid, 
 • nad orienteeruvad ühiskonnateooriates ning mõistavad nende tähendust ühiskondliku mõtte ja kommunikatsiooni-meediavaldkonna ajaloos, ühiskondlikes ja meediapraktikates,
 • nad oskavad analüüsida ühiskonnas toimuvaid protsesse ning mõtestada neid organisatsiooni/kliendi huvidest lähtuvalt, 
 • suudavad iseseisvalt viia läbi uuringuid ning teha nende tulemustest lähtuvaid otsuseid, 
 • oskavad näha suhtekorralduse ja reklaami ühisosa ja erinevusi ning pakkuda strateegilisi lahendusi kliendi jaoks,
 • omavad tänapäevaseid teadmisi turundusest sh digiturundusest ja ka uusimatest tehnoloogiatest selles valdkonnas,
 • neil on oskused rakendada oma töös tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonialaseid tehnoloogiaid, 
 • neil on baasteadmised AV tootmise korraldusest, põhilisest tehnikast, tehnoloogiast ning nad oskavad kasutada asjakohast tarkvara, 
 • neil on kogemused info edastamiseks, loo jutustamiseks erinevatel platvormidel ning erinevaid vahendeid kasutades, 
 • nad on kogenud reklaamitööstuse või suhtekorralduse valdkonna säravamate spetsialistide juhendamisel erialase töö köögipoolt: praktika töökohtadel, loovtöö meistriklassid, osalemine reaalsetes erialaga seotud projektides töötades ühise eesmärgi nimel koos kliendiga.

Lisaks on meie lõpetajatel mitmekesine tutvuskond, palju erialakaaslastest kolleege ning sõpru. Meie vilistlased hoiavad kokku ning toetavad üksteist ka hilisemas tööelus.

Tutvu õppekavaga ÕISis.

Õppejõud

Loengutes ja seminarides kohtud nii mõnegi erialaspetsialistiga, kelle hulgas on Tiina Hiob, Alar Pink, Esta Kaal, Andres Jõesaar, Aivar Voog, Priit Hõbemägi, Kristel Abel ja Mart Soonik.

Tiina Hiob on reklaami ja imagoloogia õppekava üks loojatest, selle õppekava kuraator ja juhtiv õppejõud.

TLÜ reklaamiõppega on ta olnud seotud selle algusaegadest alates koos Talis Bachmanni ja Linnar Priimägiga. Tema käsitlusaladeks on üldistatult reklaamiteooria ja -psühholoogia, visuaalne kommunikatsioon ning brändikujundus.

Eksperdina on ta kaasatud reklaamikampaaniate hanke- ning hindamiskomisjonides, reklaamiauhind „Kuldmuna“ žüriides, Eesti Tarbijakaitseameti reklaami nõukojas.

Tiina Hiob Eesti Teadusinfosüsteemis

 

 


Alar Pink on suurte kogemuste turundaja, koolitaja ja esineja. Üle kahekümne aasta turunduse juhtimise kogemusega oma ala spetsialist. Suur rahvusvahelise turunduse juhtimise kogemus. Toonud edukalt koos meeskonnaga turule üle 600 uue toote. Valdab tänapäevaseid turundusmeetodeid ja tehnoloogiaid.

Alar Pink Eesti Teadusinfosüsteemis


Andres Jõesaar on BFMi meedia ja kommunikatsiooni suuna juht ning ristmeedia dotsent. Lisaks õppejõutööle on ta ka Tallinna Ülikooli arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal. Paralleelselt on Jõesaar seotud ka meediauuringute osakonnaga ERRis.

Andres Jõesaarel on pikaaegne kogemus meedia- ja telekommunikatsioonitööstuses, eelkõige meediamajanduses ja juhtimises. Tema uurimisvaldkondadeks on samuti meedia juhtimine ja meediamajandus, meediapoliitika sh ringhäälingupoliitika, meediauuringud, meedia, ristmeedia ja ristmeedia tootmise õpe. Jõesaarel on Tartu Ülikooli doktorikraad meedias ja kommunikatsioonis.

Jõesaar oli üks erakanali "Reklaamitelevisioon" asutajatest ja hiljem ka AS-i TV3 peadirektor. Aastatel 2000–2011 oli Jõesaar Tele2 Eesti AS äriklientuuri- ja meediateenuste direktor. 

Andres Jõesaar Eesti Teadusinfosüsteemis


Esta Kaal (MA) on omandanud kõrghariduse majanduse ning sotsiaalteaduste valdkonnas, meedia ja kommunikatsiooni alal, Tartu Ülikoolis. Tänaseks on ta töötanud kommunikatsiooni uuringute valdkonnas nii erasektoris kui akadeemilises organisatsioonis kokku üle 25 aasta.

Tema rakendusuuringute alane kompetents on pärit AS Emorist, kus ta kommunikatsiooni uuringute osakonna juhina vastutas uuringuprojektide disaini, analüüsi ja klientide nõustamise eest.  Peamiselt meedia ja reklaami agentuuride, telekommunikatsiooni, panganduse, ravimi-, tubaka- ja autotööstuse klientidelt tulnud uurimisülesanded olid seotud tarbijate käitumise, vajaduste ja motivatsiooni ning kommunikatsiooni kampaaniate eel- ja järeluuringutega. 2012. aastast alanud töösuhe Tallinna Ülikooliga andis tõuke ja võimalused täiendada end akadeemilise uurimistöö valdkonnas. Nii võib öelda, et uuringu meetodite ja metoodikate valdkonnas on tema akadeemilised teadmised ja praktilised oskused suurpärases tasakaalus. 

Täna õpetab Esta Kaal Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni uuringute meetodeid ja metodoloogiaid, juhendab tudengite lõputöid ning interdistsiplinaarseid projekte. Lisaks õppetööle ülikoolis osaleb ta akadeemilistes uuringuprojektides, avaldab artikleid ning on jätkuvalt seotud rakendusuuringutega, olles uuringukonsultandiks avaliku sektori organisatsioonidele.

Esta Kaal Eesti Teadusinfosüsteemis


Priit Hõbemägi on ajakirjanduse õppekava kuraator. Ta on tegutsenud ajakirjanduses üle 20 aasta ning töötanud kokku 15 aastat suurte Eesti ajalehtede – Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ja Õhtulehe peatoimetajana. Tema suur huvi on uus meedia ning ajakirjandusliku sisu digitaalse tootmise tehnoloogilised uuendused - praegusel ajal 360-kraadi video, mobiiliajakirjandus ja virtuaalne reaalsus. Meediakontsernis Ekspress Meedia viis ta läbi Eesti esimese supertoimetuse loomise, kus Eesti Päevalehe, Delfi, Eesti Ekspressi ja Maalehe toimetused ühendati üheks moodsaks ja suureks ajakirjanduslikuks organisatsiooniks. Tegevajakirjanikuna tegutseb ta Eesti Ekspressi kultuurilisa Areen arvamuskülje ja raamatutoimetajana ning Kuku-raadio ühiskondlik poliitilise saate Keskpäevatund saatejuhina. Ta on ka tuntud kolumnist. 2016. aastal pälvis Priit Hõbemägi Eesti Ajalehtede Liidu elutöö preemia.

Facebook
Twitter @priithobemagi


Kristel Abel, lektor, suhtekorralduse õppekava kuraator.

Kristel on õppetanud erinevate ülikoolide suhtekorrralduse tudengeid aastast 2005. Suhtekorraldus on praktiline ala, mis lisaks ka veel pidevas muutumises. Seepärast on ta alati pidanud oluliseks, et kommunikatsiooniaineid loeksid õppejõud, kes on samal ajal ka tegevpraktikud. Kristel on töötanud erinevate avaliku sektori asutuste suhtekorraldajana ning jätkab kommunikatsioonitööd õppejõu ameti kõrvalt. Nii võivad tudengid olla kindlad, et kõik loengutes ja seminarides toodud näited on päris ja aktuaalsed, mitte aastatetagused.


Mart Soonik on õppejõud, kelle seminarid on pigem treeningud kui loengud. Nendes vaagitakse päriselulisi juhtumeid, otsitakse taktikaid strateegilistele eesmärkidele ja lahendatakse aktuaalseid probleemülesandeid kasutades selleks praktikas kinnitust leidnud teoreetilisi mudeleid. Sellele aitab kaasa tema igapäevane konsultandina töötamise kogemus, mil ta erinevate klientide jaoks uurib, analüüsib, koolitab ja nõustab kõige erinevamate murede korral. Tema klientideks on olnud erinevad ministeeriumid, sihtasutused, erasektori organisatsioonid ja vabaühendused. Tallinna Ülikooli õppejõud on Mart Soonik olnud alates 2006. aastast. Teadusmagistrikraadi kaitses ta 2009. aastal Tartu Ülikoolis organisatsioonikommunikatsiooni valdkonnas uurides sihtasutuste kommunikatsiooni. Oma senistes teadusartiklites ongi ta keskendunud pigem organisatsioonide suhtekapitali hindamisele ja reklaami mõju uurimisele. Eelmisel sajandil töötas ta kokku kaheksa aastat ajakirjanikuna, millest suurema osa TV3 uudistetoimetajana. Alates 1998. aastast on ta enne oma ettevõtte (MSMedia OÜ) asutamist töötanud kommunikatsioonijuhina või avalike suhete osakonnajuhina Sotsiaalministee

Vastuvõtt

 • Vastuvõtueksam 100%

Reklaami suund

I voor: essee, teema selgub kohapeal.

Eesti keeles on juba ilmunud päris palju reklaamialast teoreetilist ning praktikale orienteeritud kirjandust (T. Bachmann, L. Priimägi, M. Earls, D. Arieli, M. Markja, C. S. Pearson, K. Raju jt), lisaks maailmatäis ingliskeelseid teoseid. Üllata meid oma lugemusega ning oskusega tänast reklaamitegelikkust jälgida ning mõtestada.

Essee kirjutatakse käsitsi kohapeal (kuni 2 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi.

II voor: vestlused 

Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse instituudi kodulehel.

Hindamiskriteeriumid:

Essee: Oskus väljendada oma mõtteid selgelt ning korrektse keelekasutusega, õppekavaga seotud eriala/tegevusvaldkonna problemaatika tundmine määral, mis võimaldab sisukalt kirjutada ette antud teemal. Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud). Positiivne tulemus tähistab pääsemist vestlusvooru.

Vestlus: oskus väljendada oma mõtteid selgelt ning korrektse keelekasutusega. Sotsiaalsete kompetentside valdamine määral, mis võimaldab sisukat vestlust komisjoniga, motivatsiooni olemasolu õppida valitud eriala ja selle veenev demonstreerimine, suutlikkus täita komisjoni poolt antud ülesannet (vaadelda ja analüüsida nähtut). 

Suhtekorralduse suund 

I voor: essee, teema selgub kohapeal.

Essee kirjutamiseks valmistumisel soovitame jälgida aktiivselt ühiskonnas toimuvat. Lisaks soovitame tutvuda kommunikatsiooniajakirja Kaja väljaannetega (saadaval www.digar.ee). Essee kirjutatakse käsitsi kohapeal (kuni 2 h)  ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi. 

II voor: vestlus komisjoniga

Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse instituudi kodulehel.

Hindamiskriteeriumid:

Essee: oskus analüüsida ühiskonna toimuvat, ära tunda ja hinnata suhtekorralduse rolli, väljendada oma mõtteid selgelt ja loetava käekirjaga korrektses eesti keeles. Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist vestlusvooru.

Vestlus: oskus väljendada oma mõtteid ja arvamusi hea keelekasutusega, oskus analüüsida ja selgitada ühiskonna protsesse, suutlikkus mõista ja kirjeldada õpitavat eriala ning veenda komisjoni oma motivatsioonis õppima asuda.

Sisseastumise üldine ajakava 2022

Vastuvõtueksamite info ja ajakava

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased reklaami ja imagoloogia ning suhtekorralduse erialadelt

 • Alvar Jaakson – UTOPIA loovjuht; 
 • Kent Raju – KALA RUUDUS loovjuht, partner, raamatu "Reklaamitrikk" autor; 
 • Magnus Lužkov – OPTIMIST Grupp, magager; 
 • Alvar Lonks – TABASCO loovjuht; 
 • Alar Pink – end. TERE ja AS KALEVi turundusjuht, TLÜ doktorant; 
 • Indrek Viiderfeldt – TABASCO loovjuht; 
 • Sven Luka – IMAGINE loovjuht.

Miks BFM?

BFMi valimine õpinguteks on parim valik, sest:

 • BFMis on Eesti moodsaim meedia ja kommunikatsiooniõppe võimalus koos oma ala parimate professionaalidega.
 • BFMi tudengid, vilistlased ja õppejõud on noppinud auhindu nii reklaami- kui filmimaailmas, saanud stipendiume nii välismaistelt organisatsioonidelt kui Eesti Kultuurkapitalilt.
 • Instituut osaleb erinevates ja ülipõnevates uurimisprojektides nii rahvusvahelise teaduskoostöö kui ka rakendusuuringute vallas. 
 • BFMis saad kasutada moodsat tehnikat, arvutiklasse, saad osa mõnusatest üritustest ja asjalikest aruteludest. 
 • BFM on noor, innovatiivne, paindlik, rahvusvaheline, mitmenäoline, paljukeelne ja väga-väga sõbralik akadeemiline kodu uudishimulikele ja innustunud õppijatele.
Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Kui on soov juba ette teada, millega eriala õppejõud tööalaselt tegelevad, siis võiks lugeda Linnar Priimägi raamatuid sh Reklaamikunst (1998), Propagandasõda (2015); Tiina Hiob on avaldanud reklaamipsühholoogiaalaseid artikleid ajakirjas Psühholoogia Sinule (2015-2017); kommunikatsiooniajakirjas KAJA on avaldanud erialaseid artikleid Esta Kaal, Tiina Hiob, Linnar Priimägi, Rain Veetõusme, Priit Hõbemägi, Andres Jõesaar, Helen Noormets.

Võta ühendust!

Lina Žuravskaja

Õppenõustaja ja -spetsialist

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 564