Magistriaktus Kabulis

19. veebruaril toimus Kabuli Ülikoolis TLÜ arengukoostöö projekti raames pidulik aktus, millel osalesid Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Digitehnoloogiate instituudi direktor Peeter Normak ja professor David Lamas.

Tiit Land KU lõpuaktusel

Tegemist oli Kabuli Ülikooli IT teaduskonna kolmanda lennu magistrantide lõpetamisega, kes EV Välisministeeriumi arengukoostööprojekti toel said võimaluse läbida magistriõppe oma kodumaal Afganistanis Eesti õppejõudude läbiviidud kursustel. Seekord lõpetas magistriõppe 24 tudengit. See on rekord: 2017. aastal lõpetas 16 ja 2016. aastal 11 tudengit.

Kokku osales on aastatel 2015-2019 Tallinna Ülikooli magistriõppe alase arengukoostöö projekti õppetöös 71 üliõpilast, neist nominaalajal lõpetamiseni jõudis 40.

Tänavuste lõputööde hindamiseks sõitsid Kabuli nii Peeter Normak kui ka David Lamas. Tegemist oli võrdlemisi hästi koostatud ja kaitstud magistritöödega. Läbiv teema oli e-riigi kujundamise võimalus Afganistanis.

Kõige kõrgemalt hinnati magistritööd, mille esitas Asadullah Jalali teemal „Data mining Techniques for Churn prediction in Telecom“, juhendajaks TLÜ dotsent Maria Zeltser, kaasjuhendajaks TLÜ doktorant Abdul Wahid Samadzai. Töö hinnati „A“ vääriliseks.

Maarika Miil

TLÜ digitehnoloogiate instituudi arengukoostöö projektijuht