Koostöö

CATCHANGE projekt lahendab digiõppe probleeme

Mullu käivitus TLÜ digitehnoloogate instituudi osalusel Erasmus+ projekt CATCHANGE (Leading universities as catalysts of change), mille eesmärgiks on pakkuda õppejõududele tuge oma õppetöö ümberkohandamiseks kaasaegse digiõppe vormi.

CATCHANGE bänner

Mullu käivitus TLÜ digitehnoloogate instituudi osalusel Erasmus+ projekt CATCHANGE (Leading universities as catalysts of change), mille eesmärgiks on pakkuda õppejõududele tuge oma õppetöö ümberkohandamiseks kaasaegse digiõppe vormi.

Projekti koordineerib Läti Ülikool, kolmanda partnerina on kaasatud Vilniuse Tehnikaülikool. Kolme Balti riigi ülikoolide koostöös on loomisel kolm veebipõhist täienduskoolituskursust õppejõududele. Need kursused käsitlevad probleeme, mis on õppejõududel tekkinud ootamatult pealesunnitud distantsõppe tõttu COVID19 pandeemia ajal:

  • olemasolevate kursuste ümberdisainimine käigu pealt,
  • digitehnoloogia probleemidega ja neist põhjustatud emotsioonidega toimetulek,
  • õppejõudude vaheline koostöö ja muutuste eestvedamine selles keerulises olukorras.

Koolituste koostamiseks on projektipartnerid Lätis, Leedus ja Eestis kogunud sisendit õppejõududelt nii veebiküsimustiku kui ka fookusrühma intervjuude abil. Tänavu kevade ja suve jooksul luuakse koostöös koolituse jaoks vajalikud digitaalsed õppematerjalid, mida juba sügissemestril katsetatakse kolmes partnerülikoolis. Tallinna Ülikool vastutab disainmõtlemisele keskenduva e-kursuse loomise eest, kuid panustab ka ülejäänud kahte.