Teadus

Rahvusvaheline kooliinformaatika konverents toimub sel aastal veebis

ISSEP konverentsi avaleht

Tallinna Ülikooli korraldusmeeskonna eestvedamisel toimub 16.–18. novembrini veebikonverents Informatics in Schools: Situation, Evaluation, Problems. Konverentsi puhul anti välja ka 18 artiklist koosnev kogumik.

ISSEP konverentsil saavad kokku teadlased, spetsialistid ja praktikud, kes tegelevad kooliinformaatikaga. "Konverents toimub juba 13. korda, mis on üles ehitatud spetsiaalselt nii, et esitlustega võrdsel kohal on arutelu," sõnas konverentsi peakorraldaja Mart Laanpere. "Oleme palju tööd teinud selle nimel, et arutlemine toimuks veebis sama aktiivselt kui silmast silma," lisas ta.

Praktikutel ja teadlastel on kolme päeva jooksul võimalus kuulata erinevate uuringute ning erinevate riikide kogemuste kohta. Ette kantakse ka olulisemad kooliinformaatika valdkonna uurimistulemused. Nagu mainitud, on veebikonverentsi oluline osa aktiivne arutelu. Teemapüstitused on valdkonna eesmärkide, õppekavade, õppimise ja õpetamise paradigmade ja igapäevaselt kooliinformaatikas tekkivate teemade kohta. Samuti võrreldakse, millised on kogemused õpikute, ülesannete ja võistluste osas. Eraldi käsitatakse ka õpilaste ja õpetajate hoiakute teemat IT-ga seotud õpi- ja karjäärivalikutes.

Peakorraldaja Mart Laanpere tutvustas esimese päeva avaettekandena informaatika õppekava reformi Eestis. Teise päeva juhatab sisse professor Gerald Futschek, kes tutvustab teemat Austria näitel. Kolmanda päeva fookuses on raalmõtlemine.

Konverentsile vastu võetud 50 teadusartiklist avaldati 18 parimat raamatus pealkirjaga Informatics in Schools. Engaging Learners in Computational ThinkingRaamatu toimetajad on haridusteaduste instituudi teadur Külli Kori  ja digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Mart Laanpere. Artiklite kogumiku andis välja Springer kirjastus.

Konverentsi korraldamisse panustas digitehnoloogiate instituudi nooremteadur Maia Lust ning programmi eest vastutas haridusteaduste instituudi teadur Külli Kori.

ISSEP on umbes 70 osalejaga teaduskonverents, mis on toimunud alates 2005. aastast peaaegu järjepidevalt. Tänavu pidanuks konverents toimuma septembris Tallinna Ülikoolis, kuid COVID-19 tõttu tuli see lükata novembrisse ja muuta veebipõhiseks.