Haapsalu kolledži 2019. aasta parimad õppejõud on Gina Metssalu ja Ene Hiiepuu

Tallinna Ülikoolil jagab iga uue aasta alguses möödunud aasta parimate õppejõudude ja juhendajate tiitleid. Tutvu 2019. aasta Haapsalu kolledži parimate õppejõududega.

Haapsalu kolledž

„Tallinna Ülikool on võimaldanud mul professionaalselt areneda, loonud igati toetava ja motiveeriva töökeskkonna, kus saan rakendada oma potentsiaali nii iseenda kui ülikooli kasuks.“

Lektor Gina Metssalu

Disaini lektor Gina Metssalu

Gina%20Metssalu.jpg

Kuidas kirjeldaksite ideaalset õppejõudu?

Kuna õppejõud on eelkõige inimene, siis tahaksin arvata, et „ideaalset“ õppejõudu polegi olemas. Seda siis eelkõige seepärast, et ideaalne tähendaks miskit, mis oleks justkui lõplik või eksisteeriks ainult ideedes. Hea õppejõud ei tohiks kunagi saavutada seisundit, mil tunneb, et on nüüd “valmis”. Hea õppejõud on laia silmaringiga ja teadmishimuline, samuti nagu hea õpilane. Ta peaks otsima uusi teadmisi pidevalt ja ka teistelt elualadelt, mitte ainult oma fookusvaldkonnast. Hea õppejõud peaks oskama oma teadmisi edasi anda nii, et teda oleks huvitav kuulata ja kohanduma oma kuulajaskonnaga.

Kas õppejõud peab oma teaduslikku teadmist ja isiklikku arvamust lahus hoidma?

Minu eesmärk õppejõuna on eelkõige õpetada loovalt mõtlema ja selleks on äärmiselt oluline näha enda isiklikest tõekspidamistest kaugemale. Harjutan disainitudengeid märkama asju, mis on mingitel põhjustel muutunud üldlevinud teadmiseks või normiks ja seadma neid siis kahtluse alla ning nägema seoseid seal, kus neid esmapilgul näha ei ole. Seega, et olla hea õppejõud headele tulevastele disaineritele, siis katsun hoida oma isiklikke tõekspidamisi alati avatud muutustele. 

Kes on Teid õppejõuks saamise teekonnal mõjutanud?

Alustasin tööd Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis aastal 2011 õppetöö koordinaatorina.  Kolledži äärmiselt toetav meeskond eesotsas direktori Heli Kaldasega on suunanud mind tänase akadeemilise karjäärini ning loonud kõik võimalused kvalifikatsiooni tõstmiseks ja motivatsiooni kõrgel hoidmiseks. Tänan usalduse ja inspireerivate väljakutsete eest!

Mida hindate Tallinna Ülikoolis enim?

Tallinna Ülikool on võimaldanud mul professionaalselt areneda, loonud igati toetava ja motiveeriva töökeskkonna, kus saan rakendada oma potentsiaali nii iseenda kui ülikooli kasuks. Mul on olnud võimalus ise oma tööd ja töömeetodeid kujundada, alati end täiendada ja midagi uut juurde õppida.

Milline on kõige meeldejäävam mälestus Tallinna Ülikoolis 2019. aastal?

Aasta 2019 on toonud nii palju kirkaid mälestusi, et üht konkreetset välja valida on pea võimatu. Töö disainitudengitega tähendab alati palju toredaid ettevõtmisi. Möödunud aastal tegime näiteks Haapsallu tudengite PopUp disainipoe, esitlesime endi töid diplomitööde näitusel ning rahvusvahelisel Disainiöö näitusel, alustasime suurt koostööprojekti Lastehaigla ja Haapsalu kutsehariduskeskusega, mille tulemusel valmib peagi neuroloogia osakonna mängutuba, rääkimata erinevatest väiksematest koostööprojektidest ettevõtetega. Kindlasti oli omamoodi kogemus ka tavapärasest õppetööst veidi erinev Avatud akadeemia loeng ettevõtjatele.


„Õppejõud võiks olla huvitav isiksus, inspireeriv ja julgustav. Kindlasti mitte tuim.“

Lektor Ene Hiiepuu

Ülddidaktika lektor Ene Hiiepuu

Kuidas kirjeldaksite ideaalset õppejõudu?

Mis on ideaal ja kas me peaksime ideaali otsima – see on minu jaoks liialt pretensioonikas küsimus. Õppejõud võiks olla huvitav isiksus, inspireeriv ja julgustav. Kindlasti mitte tuim. Olen nõus Marju Lepajõe mõttega, et inimesed, kes õpetavad tuimalt, ei mõjuta. Oleks ju suurepärane, kui Sinu õpetus ärgitaks üliõpilast mõtlema, küsimusi esitama ja edasi liikuma.

Kas õppejõud peab oma teaduslikku teadmist ja isiklikku arvamust lahus hoidma?

Jah või ei vastus oleneb sellest, missuguse õpetusliku situatsiooni õppejõud loengus loob, mis on õpetuslik eesmärk.

Kes on Teid õppejõuks saamise teekonnal mõjutanud?

Otsest eeskuju pole mul olnud, kuid on säravaid isiksusi, kes on mind inspireerinud.

Mida hindate Tallinna Ülikoolis enim?

Hindan seda, et mul on olnud palju erinevaid tööalaseid väljakutseid ja paindlik tööaeg.

Milline on kõige meeldejäävam mälestus Tallinna Ülikoolis 2019. aastal?

Kõige meeldejäävam oli õpetajahariduse konverents „Igaüks võib õppida õpetajaks“.