Liiklusohutuse-teemaliste lõputööde konverents tuleb taas

Liiklusohutus

Neljapäeval, 8. oktoobril 2020 kell 10.00 – 15.00 toimub tudengite liiklusohutuse-teemaliste lõputööde konverents. Ürituse eesmärk on eelmise aasta lõputöid tutvustades inspireerida tudengeid uurima liiklusohutustemaatikat.

 Konverentsile saab registreeruda kuni 7. oktoobrini SIIN. Sel korral toimub konverents veebiülekandena. Veebiülekande link edastatakse pärast registreerimist.

PÄEVAKAVA

10.00 – 10.20 Tervitus- ja avasõnad

 • Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi

 • Tallinna Tehnikakõrgkooli logistikainstituudi direktor Oliver Kallas

Konverentsi modereerib Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtivlektor, transpordi- ja liikluskorralduse õppekava juht Sven Kreek.

10.20 – 11.00 LIIKUVUS

 • Mikk Olesk „Tasuta ühistranspordi mõju bussiliiklusele Tartu-Elva näitel“
 • Aive Hirtentreu „Jalgsiliikumise kogemuse kvaliteet ühistranspordi kasutuses“

11.00-11.20 KOOLITUS

 • Meelis Keldrema „Liikluses kõrvaliste tegevuste teema käsitlemine autokoolide õppetöös“

11.20 – 11.30 Silmapuhkamise ja kehasirutamise paus

11.30 – 12.50 KESKKOND

 • Romet Sutt „Maantee ristlõike valik ja selle mõju liiklusohutusele“
 • Mart Michelis „Liiklusohutuse audit – Eesti kogemused“
 • Katrin Eha „Koolibussiringi peatuste ohutuse kaardistus Lääne-Nigula valla näitel“
 • Kristel Liblik „Maanteedel kergliiklejate ohutuse tagamise meetmete rakendamise analüüs“

13.30– 13.30 Lõuna

13.30 – 14.30 KÄITUMINE

 • Mihkel Selberg „Pikivahe märgistuste seos pikivahe nõudest kinnipidamisega“
 • Kaisa Maimann „Eesti 2+1 teelõikude mõju sõidukijuhtide käitumisharjumustele ning liiklusohutusele“
 • Silver Engel „Serotoniini transporteri ja 5-HT1A retseptori geenide promooterpiirkondade polümorfismide 5-HTTLPR ja C(-1019)G roll impulsiivsuses ja liiklusrikkumistes“

14.30 – 15.00 Liiklusohutusalaste uurimisteemade tutvustamine

15.00              Konverentsi lõpetamine

 

Kohtumiseni konverentsil!