Õpingud

Tallinna Ülikooli Erialasid Lõimiva Uuenduse (ELU) projekt "Laste turvaline koolitee"

turvaline koolitee rakenduse kujutis

Tallinna Ülikooli Erialasid Lõimiva Uuenduse (ELU) projekti "Laste turvaline koolitee" raames on üliõpilastel valminud üks äge ja liikuma panev aktiivõppemeetodil põhinev mäng „Turvaline koolitee“. Mängu eesmärgiks on 8-11 aastaste laste teadlikkuse suurendamine ja uute oskuste andmine viies erinevas valdkonnas (liikluskäitumine, toitumine, koolikiusamine, mürgistused ja ohtlikute loomadega kohtumine). Mäng on mõeldud õpetajatele ja noorsootöötajatele kasutamiseks õppevahendina, läbi mille on võimalik lastel omandada uusi teadmisi ning kujundada liikumisharjumusi. Eestimaa heitlikke ilmastikutingimusi arvesse võttes saab mängu mängida nii sise- kui ka välistingimustes ning seda on võimalik mängida igas Eestimaa otsas. Nimelt on mängus kasutusel olevad QR-koodid seotud küsimustega, mida saab välja printida ja seetõttu on võimalik mängu läbiviijal QR-koodide asukohad ise valida. 

Mänguga on võimalik tutvuda aadressil www.turvalinekoolitee.ee. Ehk on Sinulgi võimalik mängu enda töös rakendada ja lastele läbi selle uusi ja vajalikke teadmisi jagada.