Koostöö

TLÜ Haapsalu kolledž ja Haapsalu Kutsehariduskeskus sõlmisid uue koostöölepingu

Haapsalu kolledži ja HKHK direktorid
Autor: Silver Raidla

Erinevate projektide raames on aastaid tehtud koostööd, kuid õppetöö pinnalt on seda olnud veidi vähem. Viimase poole aasta jooksul toimusid mõlema kooli erinevate õppevaldkondade juhtide ja õpetajate omavahelised kohtumised, mille tulemusel sündis väga konkreetne tegevuskava 2020. aastak. Nii saab toimuma informaatikaerialade praktikate sidumine, disainerite ja käsitööerialade ühine õppeprojekt, mille teemaks on vanavara ja ühine Starter Creative äriedendusprogramm. 

Kõige lähem ja avalikkusele ligipääsetavam üritus toimub aga 24. jaanuaril, kus kolledži käistöötehnoloogiate ja disaini õppekava aine erialaprojekt III raames disainitakse SA Tallinna Lastehaigla neuroloogia osakonna mängutuba, mille sisustuse loomisest saavad osa kutsehariduskeskuse puutöö erialade õppijad. Kõige selle elluviimiseks toimub kutsehariduskeskuse vilistlaste poolt ellu kutsutud ja läbiviidav tuluõhtu, millest saadav tulu kasutatakse õppeaine käigus valminud ideekavandi teostamiseks. 

Tuluõhtule saad pileti osta siit: PILETILEVI