Humanitaarblogi

Arengumaade laste heaks

Et aidata päriselt neid, kel ei lähe sama hästi kui meil ja kutsuda ellu muutusi, on vaja ennekõike süvitsi mõista kompleksseid probleeme, tunda võimalikke lahendusteid ning olla kontaktis kohalike kogukondadega. Mõni teaduslik välitöö võib viia aga selleni, et lisaks uuele teadmisele sünnib ka praktiline koostöö kohalikega, kusjuures eesmärk ei ole probleeme mitte ainult teoreetilisel tasandil kaardistada.

Maarja ja toetuslapsed

Tallinna Ülikooli Aasia uuringute suund on arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegeleva MTÜ-ga Mondo tihedat koostööd teinud juba 2013. aastast, mil Eesti Välisministeeriumi toel sai alguse vabatahtlike Eesti ekspertide lähetamine Birmasse ehk Myanmari. Eesmärk oli arengukoostöö raames parandada kohalike laste ligipääsu haridusele ning tõsta antava hariduse taset.

2018. aastal jõudis ülikooli ja kolmanda sektori koostöö uuele tasemele. Tallinna Ülikooli ELU projekti raames kutsuti ellu aastane kursus, mille üks eesmärk on panna meeskonna moodustanud tudengid kümne šani rahvusest lapse põhi- ja keskkooli õpingute toetamiseks ka reaalselt raha koguma, seda erineva formaadiga teavituskampaaniate korraldamise kaudu.

Projekti laiem eesmärk on käsitleda arengumaade haridust puudutavaid kitsaskohti ning tõsta teadlikkust neis küsimustes. Kursusel osalevad tudengid aga saavad arengukoostöö ja -abi teemadega ning Birma kui arenguriigiga tutvuda läbi väga praktiliste tööülesannete ning probleemküsimuste. Projekti raames on toimunud kaks avalikku teavitusüritust ning uuel semestril tegevused jätkuvad.

Projektist lähemalt www.tlu.ee/myanmareducation

Lugu ilmus Tallinna Ülikooli ajakirjas, mida saab sirvida siin.