Pressiteade

Ilmus rahvusvaheline koguteos Juri Lotmanist

2022. aasta on Juri Lotmani juubeliaasta. 28. veebruaril oleks legendaarne Tartu Ülikooli professor ja Tartu-Moskva semiootikakoolkonna rajaja saanud 100. aastaseks. Lotmani juubeliaastat tähistatakse ulatuslikult nii Eestis kui mitmel pool maailmas.

Juri Lotman
Juri Lotman

Üks juubeliaasta olulisi teetähiseid on 27. jaanuaril ilmunud kollektiivne koguteos „The Companion to Juri Lotman: A Semiotic Theory of Culture“. Tegemist on esimese katsega anda ülevaade Lotmani elust, peamistest mõjuallikatest, olulisematest ideedest ja nende rollist tänapäeva teadusmaastikul. Raamatu koostasid Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm ja Tartu Ülikooli kultuurisemiootika professor Peeter Torop. Koguteose kirjastas mainekas Bloomsbury kirjastus.

„The Companion to Lotman“ koosneb 35 peatükist, mida raamivad koostajate sissejuhatus ja Lotmani tööde ja nende käsitluste ingliskeelne bibliograafia. Koguteosele tegid kaastööd kokku 43 teadlast 13 riigist. Autorite seast leiab nii vanema põlve korüfeesid (Edna Andrews, Caryl Emerson, John Hartley, Renate Lachmann, Winfried Nöth, Wolf Schmidt, Sergei Zenkin jt) kui ka mitmeid noorema teadlaspõlve esindajaid. Pea pooled kaasautoritest on Eestist.

Teos on üles ehitatud kolmes osas. Esimene osa (Lotman in Context) tutvustab Lotmani peamisi eeskujusid, mõttekaaslasi ja kolleege. Teine osa (Lotman in Concepts) pakub ülevaate Lotmani loomingu põhimõistetest. Kolmas osa (Lotman in Dialogue) vaatleb aga Lotmani ideede mõju ja potentsiaali paljudes tänapäeva teadusvaldkondades, kirjandusteooriast, kultuuriajaloost ja kultuuriuuringutest elu- ja kognitiivteadusteni.

Raamatu esitlus toimub 27. veebruaril Tartus Lotmani 100. sünniaastapäevale pühendatud kongressi „Juri Lotmani semiosfäär“ (25.–28.02) raames.

Lotmani juubeliaasta koduleht