Külalisteadlased kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse juures

Käesolevast aastast on käivitunud TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse (KUT) külalisteadlase programm, mis lubab keskuse juures lühiajaliselt töötada ja TÜHI teadlastega koostööd edendada rahvusvaheliselt tuntud teadlastel.

Laptop and notebook

Seni on rahastatud kahe tippteadlase viibimist Tallinna ülikoolis. Ajavahemikus 15. mai kuni 31. august 2018 oli Karin Deani ja Alexander Horstmanni kutsel KUT-is külas dr Amporn Jirattikorn (Chiang Mai ülikool, Tai). Dr Jirattikorni uurimistöö on seotud eeskätt Kagu-Aasia migratsiooniküsimustega fookusega Myanmari Šani osariigi elanike liikumisega Põhja-Taisse. Tema külaskäigu üheks peamiseks eesmärgiks oli TLÜ kolleegidega ette valmistada uusi rahvusvahelisi teadusprojekte ja arendada erialast koostööd (ühispublikatsioone). Dr Jirattikorn astus üles ka avaliku loenguga TLÜ MEDITi seminaris 24. mail.

Alates 1. septembrist kuni aasta lõpuni töötab KUT-i juures Richmondi ülikooli (London) ajaloolane dr Martin D. Brown, kes valmistab ette koostöös TLÜ ja teiste ülikoolide teadlastega rahvusvahelist teadusprojekti, mille eesmärk on uurida prosopograafiliste meetoditega Euroopa diplomaatilisi võrgustikke 1972–1975 Euroopa koostöö- ja julgeoleku konverentsi (Helsingi) ettevalmistamise kontekstis. Dr Browni taotluse vahendas prof Karsten Brüggemann, kes on projekti TÜHI-poolseks partneriks. Dr Brown astub TLÜ-s üles ka avalike loengutega, mille kohta on teave tulemas.

KUT-i tippteadlaste toetuse meetme eesmärk on toetada välismaa külalisteadlaste lühiajalist (kuni kuus kuud) viibimist TLÜ humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) juures, sealjuures on eelistatud kandidaadid, kes TÜHIs viibimise ajal panustavad ülikoolivälise rahastusega teadusprojekti koostamisse, kuhu on kaasatud ka TÜHI töötajaid.

Taotlusi KUT-i tippteadlase toetuse taotlemise konkursile saavad esitada kõik TÜHI akadeemilised töötajad neli korda aastas: 1. märtsil, 1. juunil, 1. oktoobril ja 1. detsembril. Konkursitingimused ja taotlusvormi leiab siit. Otsused teeb kuu aja jooksul KUT-i nõukogu, lähtudes konkursitingimustes toodud eelistustest ja nõuetest. Eelarvelised vahendid lubavad aastas võõrustada keskmiselt ühte külalisteadlast kuue kuu ulatuses, ent kuna tavaliselt eelistatakse tulla lühemaks ajaks, siis peaks vahendeid jätkuma aastas 2-3 teadlase võõrustamiseks. Tippteadlaste võõrustamise toetusprogramm kestab vähemalt 2020. aasta lõpuni.