TÜHI liigub rohelisema tegutsemisviisi suunas

Margus Vihalem: "Ühekordsetest kohvitopsidest loobumine on väike kuid äärmiselt oluline samm meie teekonnal keskkonnasõbraliku ning hooliva ülikooli ja ühiskonna poole liikumisel."

TÜHI liigub rohelisema tegutsemisviisi suunas

Tallinna Ülikooli visioon on olla targa eluviisi eestvedaja ja kujundaja Eestis. Sellise eluviisi juurde kuulub ka keskkonnateadlik ja -sõbralik tegutsemine ja oma igapäevase tegutsemise keskkonnamõju kriitiline hindamine. On palju asju, mida saame lihtsasti muuta, ning on mõned asjad, mida pole nii lihtne muuta ja mis eeldavad ühiseid pingutusi. Kõige olulisem on üle vaadata enda harjumused ja soov need muuta keskkonnasõbralikumaks.

Alates 22. septembrist ei tellita Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituuti enam juurde ühekordseid kohvitopse. Sügissemestrist ametisse asunud direktor Margus Vihalem peab rohepööret üheks oma südameasjaks ning ta kutsub ka teisi TÜHI töötajaid üles nendes teemades aktiivselt kaasa mõtlema ja tegutsema. Ta osaleb sel aastal ka ülikooli rakkerühmas "Jätkusuutlik areng", mille eesmärgiks on ülikoolis keskkonnasõbralike muutuste teostamine. 

Margus Vihalem: "Ühekordsetest kohvitopsidest loobumine on väike kuid äärmiselt oluline samm meie teekonnal keskkonnasõbraliku ning hooliva ülikooli ja ühiskonna poole liikumisel. Tahame olla ka selle teema puhul ühiskonnale eeskujuks ja veduriks - roll, mida praegusel otsustaval hetkel - elukeskkonna kiire vaesestumise ja kliimamuutuste ajastul - ülikool peaks eriti aktiivselt ja vastutustundlikult kandma."