Teadus

Liikuvus ja tehnoloogia humanitaaria fookuses

11. jaanuaril toimus Tallinna Ülikoolis liikumise ja moderniseerumise töötuba, mis tõi kokku ajaloo, geograafia, kirjandusteaduse, semiootika ja sotsioloogia taustaga inimesi nii ülikoolidest kui ka muuseumidest. Töötoas mõtestati transporditehnoloogiate ja -praktikate osa humanitaar- ja sotsiaalteadustes.

pakirobot

1. jaanuaril toimus Tallinna Ülikoolis liikumise ja moderniseerumise töötuba, mis tõi kokku ajaloo, geograafia, kirjandusteaduse, semiootika ja sotsioloogia taustaga inimesi nii ülikoolidest kui ka muuseumidest. Töötoas mõtestati transporditehnoloogiate ja -praktikate osa humanitaar- ja sotsiaalteadustes.

Töötuba kasvas välja "uuest liikuvuse paradigmast", mis on avardanud viimastel kümnenditel oluliselt transpordi ja liikumise käsitlusi. Samal ajal on transporditehnoloogiad nii materiaalses kui ka ühiskondlikus mõttes olnud ka tehnoloogiauuringutes tähtsal kohal.

Töötoa esmaeesmärk oli tuua kokku uurijaid Eestis. Vaadeldi, mida on seni tehtud, arutleti teooriate, meetodite ja probleemide üle ning kaardistati võimalusi edasiseks tegevuseks/koostööks. Töötuba näitas, et huvi ja vajadus nimetatud teemade käsitlemiseks on suur ning tehnoloogiauuringud on leidmas kohta ka ülikoolide õppekavades.

Kokkutulnutel oli võimalus tutvuda pakirobotiga (Starship Technologies). Nii pakirobot kui ka arutelud näitasid, et uute tehnoloogiate mõistmiseks on vaja ka laiemat ajaloolist, kultuurilist ja ühiskondlikku arusaama, samas kui minevikus toimunu saab selgemaks vaadatuna tänapäeva ja tuleviku taustal.  

Fotod ürituselt on üleval siin.

Kui teil on huvi sellel teemal kaasa mõelda, võtke ühendust mõne korraldajaga: Tauri Tuvikene (tauri.tuvikene@tlu.ee), Ulrike Plath (plath@tlu.ee) või Riho Paramonov (rihop@tlu.ee). Võtke ühel neist aadressidest ühendust ka siis, kui soovite liituda üritusest väljakasvanud tehnoloogia, liikumise ja kultuuri teemalise meililistiga. 

Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Keskkonnajaloo keskus (KAJAK) ja Maastiku ja kultuuri keskus, Tallinna Ülikool.