Teadus

Haridusinnovatsiooni projekt sai suure toetuse

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut koostöös digitehnoloogiate instituudiga sai Horisont 2020 osalemise laiendamise programmi rahastuse koostööprojekti "Scaling up educational innovations in schools" ehk SEIS-i korraldamiseks.

Naine

Tulenevalt osalemise laiendamise (twinning) eesmärgist on SEIS projekti keskmes koostöö tipptasemel teaduskeskustega Norrast (Bergeni Ülikool, Centre for the Science of Learning & Technology) ja Soomest (Tampere Ülikool, Tampere Research Center for Information and Media). Koostöö peamine eesmärk on tugevdada ja toetada haridusuuringutega tegelevaid teadureid Tallinna Ülikoolis, et saavutada parem lõimumine tugevate konsortsiumitega, edukam osalemine Horisont 2020 projektides ning muudes rahvusvahelistes rahastusprogrammides. Oluline on tõsta ka teadurite publitseerimise ja teadustöö võimekust.

Projekti sisulised tegevused hõlmavad endas rahvusvahelise virtuaalse haridusinnovatsiooni teaduslabori loomist ning Living Labs lähenemisel põhinevaid tõendus- ja teaduspõhiseid haridusinnovatsiooni uuringuid.

Ligi 800 000 euro suurune projekt loob võimalused doktorantidele ja teaduritele külastada pikemaajaliselt Bergeni Ülikooli ja Tampere Ülikooli uurimisrühmi, saada osa erinevatest seminaridest, töötubadest ja suvekoolidest, osaleda mitmetel valdkonna tippkonverentsidel ning planeerida ja läbi viia koostöös projekti partneritega ühiseid teadusuuringuid.